Mediation

The lawyer and mediation

Sooner or later, everyone faces conflicts. Conflicts between business associates, employers and employees, spouses or in any other relationship, where there can be serious differences of opinion. These conflicts often lead to court actions. When the court hands down a ruling, there is always a losing party.

But things can be different. The aim of mediation is to create a better situation for both parties without the intervention of a judge. For mediation, you sit down with the other party, led by independent and recognised mediators from Van Diepen Van der Kroef. You work together to clarify the situation and turn it around.

Expertise in mediation

Where this is a requirement, our mediators are certified (NMI, MfN). They offer you high-level, solution-oriented guidance, without losing sight of the legal aspects.

Our knowledge and experience cover:

  • Real estate mediation, such as in the areas of contracting, property development, tenancy and neighbourhood law
  • Employment law mediation, such as in cases of impending dismissal or dealing with employee participation
  • Mediation within collaborative ventures, such as in disputes between partners, shareholders or other bodies within the firm

Do you need legal advice? We would be delighted to help. Contact one of our lawyers who specialise in mediation.

Mediation lawyers

Sander
Hartog
MRICS
Vastgoed en bouw, Mediation handels- en arbeidsgeschillen, Bestuursrecht en milieurecht
Alkmaar
Roelie
Conijn
Commercial and labour dispute mediation, Privacy Law, Employment Law
Alkmaar

Frequently asked questions

Mediation is een efficiënt middel indien er sprake is van tegenstelde belangen met oplopende emoties en het niet meer lukt om er samen uit te komen. Het kan gaan om een ‘goed gesprek’ om de lucht te klaren of een juridische kwestie waar ook advocaten bij betrokken zijn. Het mediationtraject is er op gericht om in een gestructureerd proces deelnemers tot elkaar te brengen. Dit kan leiden tot afspraken over verdere samenwerking waarbij communicatieve en samenwerkingsafspraken worden gemaakt of afspraken over de wijze waarop de arbeidsrelatie beëindigd wordt. Mediation is vrijwillig. Dit betekent dat deelnemers onder begeleiding van de mediator tot een uitkomst komen waar draagvlak voor is.

Met behulp van een mediator kijken u en de andere partij of er een oplossing te vinden is voor het conflict waarbij iedereen akkoord is. hiermee kan een rechtszaak worden voorkomen.

De mediation begint vaak met een individuele vertrouwelijke voorgesprek, in deze gesprekken komen de standpunten van beide partijen afzonderlijk aan bod. De informatie verkregen in deze gesprekken wordt door de mediator niet gedeeld met de andere partij, maar zorgen dat ik een volledig beeld heb van de situatie en de geschilpunten. Dit kan ook telefonisch.

Het gezamenlijke gesprek vindt plaats op een neutrale gesprekslocatie. Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst ondertekend waarin de neutraliteit van de mediator is opgenomen en de vrijwilligheid en geheimhouding van de mediation wordt vastgelegd.

In het gezamenlijke mediationgesprek zorgt de mediator ervoor dat er ruimte is voor het verwoorden van belangen en standpunten en ondersteunt de mediator dat er respectvol en luisterend met elkaar wordt gesproken. In samenspraak met partijen kan de mediator de uitkomst vastleggen, dat kan uiteraard ook door eventueel betrokken advocaten. Wanneer er geen formele uitkomst is stuurt de mediator een neutraal beëindigingsbericht aan partijen.

De besteding aan een arbeidsrecht mediation is gemiddeld 8 tot 12 uur. 1 tot 3 gezamenlijke mediation bijeenkomsten zijn meestal voldoende om partijen tot overeenstemming te brengen.

De beleving of er een conflict is kan verschillend zijn. Als de één echter een conflict ervaart, is er per definitie een (arbeids)conflict.

Get in touch

Do you have a question or do you want more information, our specialists respond quickly and are always available. 

Alkmaar

Locations