Hoe voorkom ik dat anderen er met mijn idee vandoor gaan?

Een idee is niet beschermd via het Intellectuele Eigendomsrecht en kan ook niet worden geregistreerd om alsnog bescherming via het Intellectuele Eigendomsrecht te verkrijgen. Pas de uitwerking van een idee kan voor bescherming – bijvoorbeeld via het auteursrecht – in aanmerking komen.

Een goed voorbeeld hiervan zijn tv formats. Het idee van een talentenshow voor zangers met een jury is niet beschermd. De uitwerking ervan – zoals het decor (vorm en kleuren), de vaste onderdelen van iedere aflevering, de opbouw van het programma tot de finale, etcetera – kan wel auteursrechtelijk beschermd zijn.

Maar hoe zorg je nu, dat iemand anders er niet vandoor gaat met jouw idee voordat je dit op de markt hebt kunnen brengen?

Allereerst is het van belang dat je kunt bewijzen, dat op een bepaalde datum jouw uitgewerkte idee bestond. Het is derhalve zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium het uitgewerkte idee vast te leggen. Het vastleggen kan op verschillende wijzen, namelijk door middel van

  • een depot bij de notaris;
  • een depot bij de belastingdienst (hieraan zijn geen kosten verbonden); of
  • een i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
    Wat deponeer je? Leg tijdens de uitwerking van het idee alle fasen van het proces vast op papier. Denk hierbij aan schetsen, teksten, etcetera. Zet op alle documenten/ontwerpen de datum en de naam van de maker. Al deze papieren samen met het gedateerde eindresultaat (met de naam van de maker) kunnen worden gedeponeerd bij de notaris, de belastingdienst of als i-depot.

Ten tweede moet je het uitgewerkte idee tot de marktlancering met zo min mogelijk derden delen. Als je het op de markt wilt brengen, heb je vaak derden nodig, voor de productie bijvoorbeeld. Iedere keer als je het uitgewerkte idee aan een derde voorlegt, laat je die derde vooraf een geheimhoudingsverklaring tekenen, waaraan als bijlage documenten van het uitgewerkte idee worden gevoegd (deze bijlage wordt uiteraard pas ter inzage gegeven na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring, waarna de derde de bijlage per pagina voor gezien dient te tekenen).

Deze twee stappen leveren bewijs dat op een bepaalde datum een idee bestond en dat het met iemand is besproken. Hiermee is het uitgewerkte idee nog niet beschermd via het Intellectuele Eigendomsrecht.

Voor auteursrechtelijke bescherming is geen registratie vereist. Het recht ontstaat door de creatie. Het criterium is dat het een origineel werk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Als een idee niet alleen is uitgewerkt op papier, maar een marktlancering concrete vormen gaat aannemen, denk dan voor bescherming van het uitgewerkte idee ook aan:

• het registreren van de naam en/of logo als merk (en voorafgaand onderzoek of de naam nog vrij is!);
• het registreren van de uiterlijke verschijningsvorm als model;
• bij uitvindingen op het gebied van de nijverheid kan worden onderzocht of het vatbaar is voor octrooibescherming;
• registratie van domeinnamen;
Registreer voordat je daadwerkelijk het product ter beschikking stelt aan het publiek. Denk daarbij niet alleen aan een marktlancering, maar ook aan beurzen, tentoonstellingen, etc.

Voor vragen over dit artikel of advies op het gebied van intellectuele eigendom kunt u contact opnemen met onze sectie Intellectuele eigendomsrecht.