Disclaimer

Op deze website en in de door haar verzonden elektronische nieuwsbrieven biedt Van Diepen Van der Kroef informatie aan over de door haar aangeboden diensten. Bij elk gebruik van deze website, de nieuwsbrieven en de daarin geboden informatie gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

  1. De op deze website en in de nieuwsbrieven verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de informatie zonder voorafgaand deskundig juridisch advies in te winnen.
  2. De maatschap Van Diepen Van der Kroef en haar werknemers zijn in geen geval  aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daaraan ontleende informatie. Vorenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade niet het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming.
  3. Deze website en onze nieuwsbrieven bestaan uit en bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, en de aanduiding en het logo Van Diepen Van der Kroef zijn ingeschreven merken. Het kopiëren, openbaar maken en/of wijzigen van (onderdelen van) de website dan wel haar nieuwsbrieven vereist de toestemming van Van Diepen Van der Kroef.

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Vestigingen