Vrije advocaatkeuze, das opgelost?

Eind vorig jaar was de verzekeringswereld in rep en roer. Volgens het Europese Hof heeft iedereen met een rechtsbijstandverzekering de vrije keuze om een advocaat te kiezen. ‘Das opgelost’ zou je denken.

Tot deze uitspraak meende men dat het alleen ging om procedures waarbij een advocaat verplicht was. Vaststaat nu, dat het ook gaat om kwesties waar men niet verplicht is een advocaat in te schakelen. De meeste verzekeraars pasten hun polissen direct aan, maar marktleider Das weigerde in eerste instantie haar polisvoorwaarden aan te passen. Inmiddels zegt ook zij de polisvoorwaarden aangepast te hebben aan de ‘nieuwe’ spelregels. Helemaal vrij spel hebben verzekerden echter niet.

Maximale vergoedingen

Indien er sprake is van een procedure zonder verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt bij verschillende verzekeraars een ‘eigen risico’ variërend van 250 euro voor particulieren tot 500 euro voor zakelijke klanten. Daarnaast zijn er aanzienlijke verlagingen van de maximale vergoedingen voor advocaatkosten. Stond het maximum eerder op minimaal 12.500 euro inclusief kosten rechtbank, deurwaarder et cetera, thans maximaliseert men de vergoeding ergens op 5.000 euro.

Vrije advocaatkeuze

De zaak is nu terugverwezen naar ons hoogste rechtsorgaan en Das stelt bij de Hoge Raad de vrije advocaatkeuze toch te moeten beperken, omdat dit anders tot zeer sterke premiestijgingen zou leiden. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft zich naar aanleiding daarvan echter vernietigend uitgelaten. Hij stelt dat Das de verzekeringsbranche geen goede dienst heeft bewezen door te komen met ‘In het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers’. Het laatste woord hierover is dus zeker nog niet gesproken. Hoe dit ook gaat lopen, het wordt in ieder geval tijd om de rechtsbijstandverzekeringen van uw cliënten tegen het licht te houden.

Dit artikel is geschreven door de sectie Financieel Recht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam. Het verscheen eerder op In Finance.