Privacybelang: Prinses Amalia is niet vogelvrij

Nieuwe Revu heeft onrechtmatig gehandeld door foto’s te publiceren van een hockeyende prinses Amalia. Zo oordeelt de Rechtbank Amsterdam in een vonnis dat op 2 juli werd gewezen. Volgens de rechter weegt het privacybelang van prinses Amalia in dit geval zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting van Nieuwe Revu. Daarbij was doorslaggevend dat de publicatie van de foto’s door Nieuwe Revu geen nieuwswaarde had. Door de rechtbank wordt letterlijk geoordeeld dat Prinses Amalia ‘niet vogelvrij is’ en recht heeft op een privéleven.

Goed nieuws voor het Koningshuis, zou je denken. Toch zal het vonnis in Villa Eikenhorst niet tot grote blijdschap hebben geleid. Ten eerste omdat het kwaad al is geschied. De foto’s zijn al gepubliceerd in Nieuwe Revu en circuleren op internet. We weten dus nu bij welke vereniging prinses Amalia hockeyt en welke outfit ze daarbij draagt.

Ook de aan Nieuwe Revu opgelegde schadevergoeding van €1.000,- zal het verschil niet maken op de spaarrekening van de prinses. Bovendien zal hiervan een weinig afschrikwekkende werking uitgaan voor Nieuwe Revu. Overigens had het Koningshuis ook maar €1.000,- gevorderd, waarschijnlijk als symbolisch bedrag om duidelijk te maken dat het hen niet om het geld te doen was.

Heeft mediacode wettelijke status?

Het meest opmerkelijke is echter dat de koninklijke familie zich in het kader van de verdediging kennelijk genoodzaakt zag om de Mediacode onder het tapijt te schoffelen. De Mediacode is in 2005 door de RVD in het leven geroepen. In feite is het niet meer dan een eenzijdig opgelegd mediaprotocol waaraan media zich moeten houden in ruil voor ‘accreditatie’ voor officiële fotomomenten van het Koninklijk Huis.

Volgens Nieuwe Revu is bij de handhaving van de mediacode door de RVD sprake van willekeur en wordt zij hierdoor ten onrechte beperkt in haar rechten op grond van artikel 10 EVRM (het recht op vrijheid van meningsuiting). Door de RVD worden immers sancties opgelegd aan journalisten die zich niet aan het protocol houden. Het Koninklijk voelde op dit punt blijkbaar nattigheid en zag zich genoodzaakt het standpunt in te nemen dat de mediacode niet relevant is voor de beoordeling of Nieuwe Revu de privacybelangen van prinses Amalia heeft geschaad. De rechtbank volgt dit standpunt en bevestigt dat de mediacode geen wettelijk status heeft.

Doorstaat Mediacode toets van recht op vrijheid van meningsuiting

Toch ben ik benieuwd of de mediacode zelf de toets van artikel 10 EVRM kan doorstaan. Hierdoor wordt immers indirect een bepaalde censuur opgelegd aan journalisten, die zich niet aan het protocol houden. Op de door de RVD georkestreerde fotomomenten zijn zij dan niet meer welkom. Daarover is door de rechtbank helaas niet geoordeeld.

Dit artikel is geschreven door de sectie Intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten.