Leuker kunnen we het niet maken…

Als financieel adviseur heb je het door alle nieuwe regelgeving al niet gemakkelijk en in 2015 lijkt het niet veel beter te worden. De verplichtingen nemen al maar toe.

Vakbekwaamheidsstelsel

Het vakbekwaamheidsstelsel is dit jaar anders ingericht. In de regelgeving wordt nu een onderscheid gemaakt tussen klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren en klantmedewerkers die dat niet doen. Wat betreft de adviserende klantmedewerkers geldt dat de financieel dienstverlener niet langer kan volstaan met het zodanig inrichten van zijn bedrijfsvoering dat deze een vakbekwame dienstverlening waarborgt. Adviserende klantmedewerkers dienen dus zelf te beschikken over geldige, voor hun werkzaamheden relevante diploma’s.

Overgangsregime

Gelukkig voorziet de regelgeving in bepaalde gevallen in een overgangsregime. Indien een onderneming op 31 december 2013 over een vergunning beschikte en voldeed aan de op dat moment geldende vakbekwaamheidseisen, dan is het overgangsregime van toepassing. De betreffende onderneming heeft dan tot eind 2015 de tijd om ervoor te zorgen dat alle klantmedewerkers over de voor hen relevante Wft-diploma’s beschikken.

Hersteladvies woekerpolis

Of dit alles al niet genoeg extra verplichtingen geeft, wordt de financieel adviseur in 2015 ook nog eens vol belast met het uitvoeren van kosteloze hersteladviezen voor – in een ver verleden afgesloten – ‘woekerpolissen’. Verplicht op bezoek bij cliënten dus. Al met al moet je als financieel adviseur in 2015 vol aan de bak. Veel studeren en hard werken, om uiteindelijk in 2016 meer rust in de praktijk te krijgen. Maar is dit alles slecht voor u als financieel adviseur?

Neen zou ik zeggen. Het aantal adviseurs zal afnemen. U krijgt meer kennis van zaken en adviseert uw cliënten beter. Daarnaast heeft u ook nog eens een gratis contactmoment met uw (oude) cliënten. Daar moet – met alle opgedane kennis – toch wat moois uit voort kunnen komen.

Dit artikel is geschreven door de sectie Financieel Recht van de Amsterdamse vestiging van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam. Het verscheen eerder op In Finance.