Ontbinding arbeidsovereenkomst van werknemer met morbide obesitas toegekend; overgewicht belemmerde functioneren

Werknemer is sinds 1981 in dienst van KDC (gespecialiseerd kinderdagcentrum) als groepsleider. Vanaf 2007 is het overgewicht van werknemer herhaaldelijk onderwerp van gesprek. In 2012 is afgesproken dat werknemer een plan van aanpak maakt om af te vallen omdat zijn functioneren wordt belemmerd door zijn overgewicht. KDC heeft hem hierbij professionele begeleiding aangeboden.

Morbide obesitas

In juni 2013 wordt geconstateerd dat nauwelijks verbetering heeft plaatsgevonden. KDC eist van werknemer dat hij over vijf maanden in staat is om 80% van de noodzakelijke activiteiten fysiek te verrichten. In december 2013 heeft KDC aangegeven niet positief te zijn over de voortgang van werkgever. KDC dient bij de kantonrechter een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in. Werknemer wordt niet ontslagen vanwege morbide obesitas (chronische ziekte) maar omdat het voor hem niet langer mogelijk is zijn werkzaamheden te verrichten.

Niet in staat om aan functie-eisen te voldoen

De kantonrechter oordeelt dat KDC genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat werknemer niet in staat is om aan de functie-eisen te voldoen. Eisen die, gelet op het belang van de kinderen van de groepen, redelijk zijn. Op grond van artikel 4 van de Wgbhcz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) is het maken van onderscheid op basis van een chronische ziekte verboden. Werknemer kan in casu niet meer voldoen aan de functie-eisen als gevolg van super morbide obesitas zonder zicht op een verandering ten goede. Die omstandigheid levert naar het oordeel van de kantonrechter een toereikende rechtvaardigingsgrond op in de zin van artikel 3, tweede lid van de Wgbhcz (indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is door legitiem doel).

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Van KDC valt in redelijkheid niet te vergen dat zij een splitsing maakt in de uit te voeren werkzaamheden. KDC heeft vanaf 2007 pogingen gedaan en heeft hem daarbij steun aangeboden om zijn overgewicht terug te brengen en zijn conditie te verbeteren. Werknemer heeft dat wel geprobeerd maar dat heeft niet blijvend tot het vereiste resultaat geleid. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding van acht maandsalarissen.

Bron: Uitspraak Ktr. Groningen, 28 mei 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:2793

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 6, 2014