Verschillen en overeenkomsten tussen verhuurvormen ‘Airbnb’ en ‘Bed & Breakfast’

Met de enorme groei in het aantal aanbieders van kleinschalige accommodaties (met name door de komst van Airbnb) is er steeds meer aandacht voor de juridische aspecten van verhuur. Vanuit de gemeente, maar ook vanuit bijvoorbeeld verhuurders, VVE’s, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. De sectie Vastgoed en Huurrecht van vestiging Amsterdam gaf in dat kader een lezing aan de leden van de “Amsterdam Bed & Breakfast Association”. Hierbij gingen ze in op de do’s en don’ts bij particuliere verhuur in Amsterdam. De slides van deze presentatie zijn beschikbaar.

Do’s en don’ts bij particuliere verhuur in Amsterdam

Ongeveer 50 personen woonden de lezing bij. En er werd onder andere toegelicht wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de verhuurvormen “Airbnb” en “Bed & Breakfast”. Eén van de conclusies is dat verhuurders van Bed & Breakfasts meer zouden moeten benadrukken waarin zij zich onderscheiden ten opzichte van verhuurders van Airbnb-woningen.

Regels verhuur via AirBnB onbekend

Aan de verhuurvorm Airbnb kleven namelijk ook nadelen. Zo bestaat er vooralsnog onduidelijkheid over het gemeentelijk beleid, is er relatief veel overlast (met name in het centrum van Amsterdam) en mag je maximaal twee maanden per jaar een woning verhuren. Bovendien realiseren aanbieders op Airbnb vaak niet welke risico’s zij (mogelijk) lopen:

  • Huurovereenkomst: in de huurovereenkomst is onder(ver)huur bijna altijd uitgesloten. Indien in strijd met de huurovereenkomst wordt gehandeld, loopt de huurder dus het risico dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder dus op straat komt te staan. Bovendien kan de eigenaar/verhuurder de met de illegale onderverhuur genoten winst verhalen op de huurder.
  • Statuten Vereniging van Eigenaars: uit recente jurisprudentie blijkt dat een eigenaar op grond van de statuten eerst toestemming moet hebben verkregen van de vereniging (lees: de eigenaars) voordat de woning via Airbnb mag worden verhuurd.
  • Hypotheekakte: hypotheekakten bevatten een zogenaamd ‘huurbeding’ waarin staat dat de eigenaar toestemming aan de bank moet vragen om de woning onder te mogen verhuren. Indien in strijd wordt gehandeld met dit beding, loopt de eigenaar het risico dat de bank de hypotheeklening onmiddellijk opeist.

Verschil in opvattingen

Tijdens de lezing werd onder meer duidelijk dat de stadsdelen er verschillende opvattingen op nahouden bij de aanvraag voor het starten van een Bed & Breakfast, hetgeen tot onduidelijkheid leidt bij de aanvrager(s).

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, of concreet advies wensen, neem dan gerust contact op met één advocaat van de sectie Vastgoed bij van Diepen van der Kroef Advocaten. Ook voor andere vastgoedgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Vastgoed.