Vestigingsmanager autobedrijf rechtsgeldig op staande voet ontslagen wegens gebruik van de zakelijke tankpas voor zijn privé-auto

Werknemer is vanaf 1 september 2003 in dienst bij Autocentrum. Eerst als autoverkoper en met ingang van 2007 als vestigingsmanager. Tot 1 oktober 2008 reed werknemer in een bedrijfsauto en tankte hij met een tankpas van Autocentrum, ongeacht of het ging om zakelijk of privégebruik van deze auto. Werknemer reed vanaf 1 oktober 2008 in zijn eigen auto. Hij is toen blijven tanken met de zakelijke tankpas. Werknemer heeft in oktober of november 2008 voor zijn echtgenote een auto van Autocentrum gekocht.

Ontslag op staande voet

Op 6 januari 2009 is werknemer op staande voet ontslagen omdat hij tweemaal de zakelijke tankpas heeft gebruikt voor de auto van zijn vrouw. In deze bodemprocedure vordert Autocentrum een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet van 6 januari 2009 rechtsgeldig is en vordert terugbetaling van hetgeen Autocentrum werknemer eerder al betaalde ten gevolge van de gerechtelijke uitspraak in voorlopige voorziening (loondoorbetaling) en de (voorwaardelijke) beëindigingsvergoeding.

Wederrechtelijk gebruik tankpas door vestigingsleider

In eerste aanleg is Autocentrum door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Het hof is van oordeel dat het wederrechtelijk gebruik van de tankpas door werknemer op 14 en 24 november 2008 een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. Het hof heeft bij zijn beoordeling meegewogen dat de omvang van het misbruik op zichzelf beperkt is (het gaat om twee tankbeurten, in totaal € 111,58) en dat werknemer altijd naar volle tevredenheid de vestiging heeft geleid. Het hof laat evenwel zwaar wegen de positie van werknemer als vestigingsmanager en het door Autocentrum aangevoerde belang dat zij blindelings op de eerlijkheid van een vestigingsleider moet kunnen vertrouwen.

Uitspraak gerechtshof

Werknemer heeft geen beroep gedaan op persoonlijke omstandigheden die bij de beoordeling in aanmerking dienen te worden genomen. Het ontslag op staande voet houdt stand. Geringe waarde van het wederrechtelijk gebruik van de tankpas (€ 111,58) doet niet ter zake. Werknemer dient het salaris over de periode na 6 januari 2009 en de beëindigingsvergoeding aan Autocentrum terug te betalen.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 6, 2014.