Duitse Handwerksrolle – ook Nederlandse ondernemers dienen zich in te schrijven in Duits ambachtenregister

Ieder bedrijf dat toelatingsplichtige ambachten in Duitsland uitvoert, dient bij de plaatselijke Handwerkskammer in de Duitse Handwerksrolle te worden ingeschreven. Alleen werknemers of ondernemers die voor het uitoefenen van één van de 41 beroepen de nodige certificaten en vakbekwaamheden bezitten, kunnen in de Handwerksrolle ingeschreven worden. Deze verplichting geldt ook voor Nederlandse ondernemers die werkzaamheden in één van de beschermde beroepsgroepen willen verrichten.

Inschrijven in Duitse Handwerksrolle

Voor inschrijving in de Duitse Handwerksrolle hebben Nederlandse ondernemers een EG-verklaring omtrent vakbekwaamheid van de in te schrijven werknemer van de Nederlandse Kamer van Koophandel nodig. De gehele inschrijvingsprocedure kan zo’n vier tot zes weken in beslag nemen. Een bedrijf mag in principe geen werkzaamheden in Duitsland uitvoeren, voordat het bedrijf de Handwerkskarte als bewijs van inschrijving in de Handwerksrolle van de Handwerkskammer heeft ontvangen. Indien bij controle door de Duitse douane of de Handwerkskammer blijkt dat de ondernemer of werknemer zonder inschrijving werkzaamheden verricht, kan het bedrijf een boete van maximaal € 30.000,– worden opgelegd.

Daarom geldt: voordat u als ondernemer werkzaamheden gaat verrichten in Duitsland dient u zich ervan te vergewissen of deze werkzaamheden door één van de 41 beroepen conform de Duitse Handwerksordnung worden beschermd. Is dit het geval dan dient u zich middels een EG-verklaring van de Kamer van Koophandel in de Handwerksrolle van de Duitse Handwerkskammer in te schrijven.

Let op! Extra regels voor installatiebedrijven

Werkzaamheden aan gas-, water- en elektronische installaties mogen in Duitsland alleen door installatiebedrijven worden uitgevoerd die in het Installateurverzeichnis staan ingeschreven. Naast inschrijving in de Handwerksrolle dient dan ook inschrijving in het afzonderlijke Installateurverzeichnis te geschieden. De aanvragen voor een inschrijving hierin moeten bij de plaatselijke nutsbedrijven worden ingediend.

Voor zowel de inschrijving in de Handwerksrolle als in het Installateurverzeichnis geldt dat ondernemers middels de EG-verklaring bewijs moeten hebben dat de aanvragende ondernemer een verantwoordelijke en vakbekwame werknemer in dienst heeft of de eigenaar zelf hierin vakbekwaam is.

Meer vragen over de inschrijving in de Duitse Handwerksrolle?

Indien u verdere vragen heeft over de Duitse Handwerksordnung of u zich afvraagt of uw werkzaamheden in Duitsland onder de beschermde ambachten vallen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sectie Duits Recht.