Kinderopvang leidster vergeet peuter

Een warme zomerdag in augustus vormt het decorum voor deze ontslagzaak. Bij het kinderdagverblijf werd een uitstapje naar de plaatselijke speeltuin georganiseerd. De twee leidsters, Rosa en Carolien, namen 10 kinderen mee in de leeftijd van 1 tot 12 jaar. In de bedrijfsauto van het kinderdagverblijf reden 6 kinderen mee met Rosa. Carolien nam in haar eigen auto 4 kinderen mee.

Pas anderhalf uur na de aankomst in de speeltuin hebben Rosa en Carolien bemerkt dat één van de kinderen, Pieter van 2 jaar oud, ontbrak. De zoektocht begon in de buitenspeeltuin maar Pieter was nergens te vinden. Bij aankomst bij de parkeerplaats bleek dat Pieter in de afgesloten auto was achtergebleven. Gelukkig was Pieter ongedeerd ondanks de buitentemperatuur van 30 graden.

In verband met dit zeer ernstige incident is Carolien geschorst in afwachting van een besluit over haar handelen. Zij heeft niet kunnen aangeven hoe deze fout gemaakt kon worden.

Ontslag op staande voet

Kort hierop volgde het ontslag op staande voet van Carolien. Zij had als groepsleidster de verantwoordelijkheid die dag. Het verweer van Carolien was dat zij niet opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Zij benadrukte dat het ging om een eenmalig incident in een ruim 3 jaar durend dienstverband.

De kantonrechter Rotterdam heeft op 2 november 2015 geoordeeld dat ook al sprake was van een fout die tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden, een ontslag op staande voet hier niet op zijn plaats was en dat de werkgever dus had behoren te volstaan met een minder vergaande maatregel dan die ultieme sanctie.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd echter wel toegewezen op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Daartoe heeft de kantonrechter overwogen dat de door Carolien gemaakte fout, daarin bestaande dat zij in de uitoefening van haar functie een aan haar zorg en verantwoordelijkheid toevertrouwd kind van 2 jaar, dat niet in staat was zichzelf te bevrijden, op een zomerse dag heeft achtergelaten in haar op de parkeerplaats bij de buitenspeeltuin geparkeerde auto en vervolgens zijn vermissing niet eerder dan na (ruim) anderhalf uur heeft bemerkt, zonder meer verwijtbaar gedrag oplevert.

Transitievergoeding

Gezien de aard van de functie en de ernst van de door Carolien gemaakte fout was de kantonrechter van oordeel dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wel op zijn plaats was. Hierbij werd mede betrokken het negatieve effect dat een dergelijk incident op de continuïteit van de onderneming van de werkgever heeft dan wel zou kunnen hebben.

De transitievergoeding bedroeg € 1.648,63 bruto bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2016.

Dit artikel is geschreven door een advocaat Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten.