Persverklaring van de curator in het faillissement van Palm Invest Amsterdam, 6 juli 2016

In De Telegraaf en in het radio en tv-programma Eén Vandaag van dinsdag 28 juni 2016 zijn door en namens de Stichting Gedupeerden Palm Invest ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Paul van L. van ICS, namelijk dat hij het brein achter de Palm-Invest zwendel zou zijn en dat hij miljoenen zou verbergen.

De Stichting Gedupeerden Palm Invest heeft inmiddels schriftelijk verklaard dat deze beschuldigingen onjuist en ongefundeerd zijn. Zij heeft verklaard dat er geen enkele aanwijzing is dat Paul van L. betrokken is bij enig strafbaar feit. Die Stichting heeft voorts verklaard dat zij deze beschuldigingen nooit had mogen uiten en zij heeft Paul van L. hiervoor haar excuses aangeboden.

In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Palm Invest heb ik in het verleden uitgebreid onderzoek gedaan naar Palm Invest, in nauwe samenwerking met de FIOD en het Openbaar Ministerie. In dat kader heb ik gesproken met Paul van L.. Hij heeft volledig aan mijn onderzoek meegewerkt en alle gevraagde informatie aan mij verstrekt.

Ik heb op basis van het door mij in samenwerking met het Openbaar Ministerie en FIOD uitgevoerde onderzoek geen enkele aanwijzing dat Paul van L. betrokken is bij enig strafbaar feit in verband met het faillissement van Palm Invest.

Ik zie dan ook geen aanleiding om het afgesloten onderzoek te heropenen.

mr. E.W. Baart, curator Palm Invest