Zet Amsterdam (deels) de rem op de handhaving bij woningdelen?

VVD en D66 maken zich in Amsterdam sterk voor legalisatie van 12.700 woningen die op 31 december 2016 door meer dan twee bewoners werden gedeeld, zo blijkt uit schriftelijke vragen van die fracties aan het College van B&W. Evert Baart, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef, licht toe.

https://vastgoedjournaal.nl/news/34268/zet-amsterdam-deels-de-rem-op-de-handhaving-bij-woningdelen-