Te arm voor een faillissement: misbruik van recht bij eigen aangifte

Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 maart 2018 blijkt dat iemand ook te arm kan zijn voor een faillissement. De rechtbank wijst het verzoek van een man om op eigen aangifte failliet te worden verklaard af, wegens misbruik van recht.

Belangenafweging

Het belang van een curator bij het niet hoeven afwikkelen van een faillissement waarvan op voorhand al vaststaat dat alle kosten voor rekening van die curator zullen komen, telt voor de rechtbank zwaarder dan het belang van de aangever bij het faillissement.

Uit de uitspraak blijkt dat de aangever verkeert in een toestand te hebben opgehouden te betalen. Dit is de in de Faillissementswet opgenomen voorwaarde voor het kunnen uitspreken van het faillissement op eigen aangifte. Echter blijkt op de zitting waarop het verzoek van de man wordt behandeld dat hij enkel een uitkering ontvangt ter aanvulling van de AOW-uitkering van zijn echtgenote. Verder zijn er geen bezittingen.

Nu het doel van een faillissement is de vereffening van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, oordeelt de rechtbank dat er in dit geval sprake is van misbruik van recht bij het aanvragen van het faillissement, omdat de aangever op het moment van zijn eigen aangifte al weet dat er geen vermogen is om te vereffenen. Van enig ander gerechtvaardigd belang bij een faillissement is niet gebleken, zodat de rechtbank het verzoek afwijst.

Terechte beslissing, maar dan?

Vanuit het oogpunt van de curator is dit mijns inziens een terechte beslissing van de rechtbank. Maar wat moet deze man dan? De enige resterende optie, naast het zelf proberen een oplossing voor de schulden te vinden, is de weg naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (wsnp). De uitspraak van de rechtbank geeft geen informatie over de vraag waarom de man deze weg niet heeft gekozen en of deze weg voor de man überhaupt wel open staat. Door middel van een wsnp-traject zou de man echter op termijn wel tot kwijtschelding van zijn schulden kunnen komen.

Voor meer informatie over de eigen aangifte van een faillissement, een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of advies bij een problematische schuldenpositie kunt u terecht bij onze sectie Insolventierecht.