Faillissementsaanvraag niet onderbouwd? Eenvoudige betwisting door schuldenaar volstaat voor afwijzing van het verzoek

Met name incassobureaus en door incassobureaus voor een bulk aan zaken ingeschakelde advocaten volstaan bij een faillissementsaanvraag van een schuldenaar nog wel eens met een summier verzoekschrift, waarin enkel is opgenomen dat de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, omdat de schuldenaar de schuld aan de aanvrager en ook andere schulden onbetaald laat, zonder dit standpunt toe te lichten of te voorzien van bewijs.

In een zaak die diende voor de rechtbank Den Haag volstond een schuldenaar die was geconfronteerd met zo’n faillissementsaanvraag met een simpele fax aan de rechtbank, waarin hij aangaf niet naar de zitting te kunnen komen, en waarin hij verder slechts aangaf dat hij het “absoluut niet eens was met de vordering. Die vordering klopt niet, zoals ik de schuldeiser al meermalen heb laten weten”. Bewijs van zijn verweer had de schuldenaar niet bijgevoegd.

Namens de aanvrager was een advocaat op de zitting verschenen die niet in staat was om de vordering van zijn cliënt te onderbouwen. Omdat de aanvrager zijn verzoek niet met stukken had onderbouwd, volstond als verweer tegen de vordering de blote betwisting van de vordering per fax door de schuldenaar. De rechtbank oordeelde dat het vorderingsrecht van de aanvrager niet summierlijk was gebleken, en wees het verzoek om faillietverklaring af.

De aanvrager heeft dus niet bereikt dat het faillissement van zijn schuldenaar werd uitgesproken, maar hij was waarschijnlijk wel de kosten voor de werkzaamheden van zijn advocaat kwijt, en de kosten van het griffierecht van enkele honderden euro’s.

Bent u schuldeiser en op het punt aanbeland dat u het faillissement van uw schuldenaar wilt aanvragen? Benader dan een advocaat die uw vordering in het verzoekschrift voor de faillissementsaanvraag kan toelichten en onderbouwen. De kans dat uw verzoek wordt toegewezen wordt daarmee een stuk groter dan wanneer wordt volstaan met een ‘simpel’ verzoekschrift. Zonder onderbouwing is een ‘blote’ betwisting van de schuldenaar immers voldoende om uw verzoek afgewezen te zien worden.

Bent u op zoek naar deskundige bijstand bij het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar? Neem dan contact op met onze sectie Insolventierecht.