Seminar arbeidsrecht een groot succes

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseerde het arbeidsrecht team van Van Diepen van der Kroef Advocaten Noord Holland een seminar met als thema ‘Ziekte en Re-integratie’. Onderwerpen zoals de privacy van de zieke werknemer, de juridische consequenties rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de nieuwe Arbowet kwamen aan bod. Met meer dan 80 deelnemers was het seminar een groot succes.

Het arbeidsrecht team van Van Diepen van der Kroef Advocaten Noord Holland organiseert vier keer per jaar seminars over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Deelname aan deze seminars is kosteloos. Wilt u van ons tijdig de uitnodiging ontvangen? Meld u dan aan bij s.gouma@vandiepen.com en u wordt tijdig geïnformeerd over deze seminars.

Wilt u meer weten over ziekte en re-integratie van medewerkers of de wijzigingen in de Arbowet? Neem dan contact op met Marjolein Gobes, Nick Poggenklaas of Roelie Conijn.