Have a break, have an unregistered KitKat

In de jarenlange strijd van Nestlé om een Uniemerk te registreren op de vorm van de KitKat-chocoladereep heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie haar licht over de kwestie laten schijnen.

De vorm van de KitKat wordt in slechts een deel van de Europese Unie erkend als onderscheidend genoeg om te worden geregistreerd als vormmerk. Als gevolg daarvan is geoordeeld dat de KitKat niet als Uniemerk (= een merk dat geldt in de gehele Europese Unie) kan worden geregistreerd.

Het Hof overweegt dat volgens vaste jurisprudentie een teken dat inherent geen onderscheidend vermogen heeft, kan worden geregistreerd als Uniemerk als is aangetoond dat het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen in dat deel van de Europese Unie waar het teken eerder geen onderscheidend vermogen had. Afhankelijk van de omstandigheden kan ‘dat deel van de Europese Unie’ bestaan uit een enkele lidstaat.

In het geval van Nestlé, echter, diende zij voor meerdere lidstaten te bewijzen dat de KitKat onderscheidend vermogen heeft gekregen. Aangezien zij maar voor een deel van de Europese Unie het vereiste bewijs kon leveren, heeft het Hof geoordeeld dat de KitKat niet als Unievormmerk kan worden geregistreerd. Lees het persbericht van het Hof (in het Engels) hier.

Dit artikel is geschreven door onze sectie Intellectuele eigendomsrecht.