Wat kunt u doen tegen een (onterechte) verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Het hebben van personeel brengt allerlei verplichtingen met zich mee. In sommige gevallen bent u ook verplicht om voor uw personeel pensioenpremie af te dragen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit is bijvoorbeeld het geval voor ondernemingen die actief zijn in de textielindustrie of de schoonmaakbranche, maar er geldt voor veel meer werkgevers een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u van die verplichtstelling niets afwist en plotseling wordt geconfronteerd met een nota van zo’n BPF. Dat is natuurlijk heel vervelend, zeker omdat de verplichte deelname aan een BPF een kostbare zaak is. Een bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk naast toekomstige premies, ook over het verleden premies innen.

Gelukkig hoeft u niet alles te slikken van een BPF! De praktijk leert en de jurisprudentie laat zien dat pensioenfondsen regelmatig ondernemingen nota’s sturen, terwijl die bedrijven helemaal niet verplicht zijn om deel te nemen aan het BPF. Ontvangt u een onterechte nota van een bedrijfstakpensioenfonds?  Wij helpen u om deze nota aan te vechten!

Wanneer is deelname aan een BPF (niet) verplicht?

Vaak gaat een verplichte deelname aan een BPF samen met een algemeen verbindend verklaarde CAO, maar dit is niet altijd het geval. De deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds kan door de overheid verplicht worden gesteld op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. In het verplichtstellingsbesluit wordt door de overheid vervolgens bepaald voor wie de deelname aan de BPF verplicht is.

De verplichtstelling wordt vaak zodanig ruim geformuleerd, dat er héél veel bedrijven onder de verplichtstelling zouden kunnen vallen. En dat kan weer leiden tot oneerlijke situaties en – dus –  discussies. Een voorbeeld kan worden gevonden in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2013:5507). In die zaak ging het om een van oorsprong een puur agrarisch bedrijf, dat gaandeweg loonwerk en grondwerkzaamheden is gaan verrichten. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid was vanwege het feit dat er grondwerkzaamheden werden verricht van oordeel dat het bedrijf verplicht was premies af te dragen. Puur gelet op de bewoordingen van de verplichtstelling zou het BPF gelijk moeten krijgen. De rechtbank oordeelde echter dat het bedrijf feitelijk nauwelijks of geen activiteiten in de bouwsector verricht, waardoor het toepassen van een puur taalkundige uitleg van de verplichtstelling tot onlogische gevolgen zou leiden. Het bedrijf viel daarom dus juist niet onder de verplichtstelling en hoefde dus niet te betalen.

Deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam is een duidelijk voorbeeld van hoe het kan lonen om tegen een besluit van een BPF op te komen.

Snelle actie is vereist!

Wanneer u bericht krijgt vanuit een bedrijfstakpensioenfonds en u het niet eens bent met de verplichte aansluiting, is het van belang om snel in actie te komen. U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het BPF tegen de aansluiting. U moet dan uitleggen waarom u het niet eens bent met de aansluiting en u zult dit goed moeten onderbouwen. Het kan dan ook raadzaam zijn al in dit stadium hulp te zoeken van een gespecialiseerde advocaat. Samen met de advocaat kan dan worden beoordeeld welke argumenten (en gegevens) er naar het BPF moeten worden verzonden. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

  • Uw bedrijf is eigenlijk helemaal niet actief in de branche van het betreffende bedrijfstakpensioenfonds;
  • De omzet die u met de betreffende activiteit verricht is slechts een zeer marginaal deel van de totale omzet die u met uw onderneming realiseert; of
  • U bent al aangesloten bij een ander verplicht fonds uit een andere branche.

Heeft het bezwaar onverhoopt geen zin? Start dan een procedure bij de kantonrechter! Wanneer dit niet gebeurt, kan het bedrijfstakpensioenfonds de premies alsnog redelijk eenvoudig bij u innen. Een BPF hoeft namelijk niet eerst naar de rechter om haar gelijk te halen. En bent u (te) laat met het bekend maken van uw bezwaren? Dan kan dit voor een rechter juist een reden zijn om aan te nemen dat het BPF gelijk heeft! Nogmaals: snel in actie komen bij een onterechte aanslag van een bedrijfstakpensioenfonds is belangrijk!

Nog veel meer problemen met bedrijfstakpensioenfondsen

Naast geschillen over de werkingssfeer van verplichtstellingsbesluiten zien we in de praktijk ook ander soort geschillen met bedrijfstakpensioenfondsen. Denk hierbij aan veel te hoge aanslagen of discussies over een vrijstelling van een verplichte deelname aan een BPF.

Heeft u een geschil met een bedrijfstakpensioenfonds? Aarzel dan niet en neem (vrijblijvend) contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Van Diepen Van der Kroef!

Dit artikel is geschreven door mr. Nick Poggenklaas, advocaat arbeidsrecht en sportrecht in Alkmaar. Nick Poggenklaas is te bereiken per e-mail (n.poggenklaas@vandiepen.com) of telefonisch (072-5121300).