NOW-regeling gepubliceerd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming vanaf 1 maart van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat het salaris van de werknemers wordt doorbetaald en dat geen ontslagaanvraag wordt ingediend. Klik hier voor de volledige inhoud van en een toelichting op de regeling.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. De aanvraagperiode loopt tot 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Heeft u vragen over de inhoud van de NOW-regeling of over het indienen van de aanvraag? Wij helpen u graag. Neem contact op met één van onze advocaten of vul het contactformulier in.

Kamerbrief met betrekking tot de NOW-regeling (31-03-2020)