UBO-register vanaf 27 september 2020

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 juni 2020 het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen, waarmee het UBO-register een wettelijke basis krijgt. Dit heeft gevolgen voor allerlei organisaties, waaronder (niet beursgenoteerde) BV’s en NV’s, stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen.

Waar staat UBO voor?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, dat is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.

Wie is een UBO?

UBO’s zijn natuurlijke personen die direct of indirect de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie, bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV, ook als die worden gehouden via een stichting administratiekantoor (STAK). In het geval van een personenvennootschap zoals bijvoorbeeld een maatschap, zijn dit de personen met een eigendomsbelang van meer dan 25% of die feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen.

Wanneer geen UBO kan worden achterhaald of als er twijfel bestaat wie de UBO is, dan worden de natuurlijke personen die optreden als bestuurders van de organisatie als pseudo-UBO aangemerkt.

 Welke organisaties moeten UBO’s registeren?

De volgende organisaties moeten hun UBO’s inschrijven in het UBO-register:

  • niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s;
  • Europese naamloze vennootschappen (SE);
  • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
  • Europese economische samenwerkingsverbanden met een statutaire zetel in Nederland (EESV);
  • stichtingen;
  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid met een onderneming;
  • onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • personenvennootschappen, zoals maatschap, vof en cv; en
  • rederijen

 Welke informatie van een UBO moet er worden geregistreerd?

Naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit van de UBO en de aard en de omvang van het door de UBO gehouden belang moeten worden geregistreerd. Deze informatie is voor iedereen inzichtelijk (na registratie en betaling van een vergoeding).

Ook geboortedag, -plaats en –land, woonadres, BSN en fiscaal identificatienummer van de UBO moeten worden geregistreerd, maar deze gegevens worden niet openbaar en zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten en de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-NL).

Hoe en wanneer moeten UBO’s worden opgenomen in het UBO-register?

Vanaf 27 september 2020 moeten UBO’s van nieuw op te richten organisaties worden opgenomen in het UBO-register. Bestaande organisaties krijgen 18 maanden de tijd om deze informatie door te geven aan de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel zal bestaande organisaties hierover benaderen.

Meer informatie over het UBO-register?

Als u vragen heeft over het UBO-register of advies zoekt over de gevolgen van het UBO-register voor u of uw organisatie, neem dan contact op met Peter Habermehl, advocaat Ondernemingsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam.