Holocaust-nabestaande vordert erkenning en compensatie van Duitse staat en Duitse spoorwegen

Afgelopen week verscheen Axel Hagedorn in Nieuwsuur in een item over Holocaust-nabestaande Salo Muller. In navolging van de erkenning en compensatie van de NS vordert Salo Muller dat nu ook van de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn voor de rol die zij in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld bij het transport van Joden, Roma en Sinti naar de vernietigingskampen.

Salo Muller wordt hierin bijgestaan door zijn Duits-Nederlandse advocaat Axel Hagedorn die in een brief aan onder meer Bondskanselier Angela Merkel eist dat het leed wordt erkend dat de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust is aangedaan. Vanaf de Nederlandse grens werden de Joden, Roma en Sinti door de Duitse spoorwegen vervoerd naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. Voor dit transport ontving het Duitse spoorwegbedrijf veel geld, welk geld afkomstig was uit geroofde Joodse bezittingen, aldus Dirk Mulder (historicus) in de uitzending van Nieuwsuur. Daarmee betaalden de Joden in feite hun eigen transport naar de dood.

De ouders van Salo Muller was hetzelfde tragische lot beschoren. Zij werden in 1941 – toen Salo Muller 5 jaar oud was – opgepakt en via doorgangskamp Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz alwaar ze van het leven zijn beroofd.

Al in 2005 bood de Nederlandse Spoorwegen excuses aan voor haar rol bij de transporten, maar pas in 2019 werd bekend dat zij ook een compensatie gaat betalen aan 5.000 à 6.000 overlevenden van de Holocaust, hun weduwen en weduwnaars en hun kinderen. De Nederlandse Spoorwegen vervoerde meer dan honderdduizend Joden, Roma en Sinti naar het doorgangskamp Westerbork en – hoewel zij dat deed in opdracht van de Duitsers – heeft zij zich daar nooit tegen verzet.

Bij de erkenning en excuses die Salo Muller eist van de Duitse staat en de Duitse spoorwegen hoort ook een (financiële) compensatie. In de open brief van Axel Hagedorn wordt Bondskanselier Angela Merkel uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Vooralsnog is de brief onbeantwoord gebleven.

De kwestie kreeg ook de nodige aandacht in de Duitse media, waaronder in Der Spiegel, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, FAZ en Stuttgarter Zeitung. En ook The Guardian, CNN en The Times hebben hierover bericht. Zo schreef CNN: “In a statement provided by his lawyer, Muller told CNN: “I certainly hope that awareness of the historic responsibility leads to a personal meeting with Chancellor Angela Merkel.”