VAN DIEPEN VERDIEPT: ONTSLAG WEGENS BEDRIJFSECONOMISCHE REDENEN

Voor veel ondernemers heeft het Covid-19 virus grote gevolgen. De ene ondernemer dient zijn deuren volledig te sluiten, de andere ondernemer ziet zich geconfronteerd met een afgenomen omzet en krimpende orderportefeuille. De NOW-subsidie blijkt in veel gevallen niet toereikend te zijn om de financiële gevolgen op te vangen en een reorganisatie blijkt voor velen helaas onontkoombaar te zijn.

In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving welke aspecten een rol spelen bij het doorvoeren van een reorganisatie en waar u in deze procedure rekening mee dient te houden.

Marjolein Gobes Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Roelie ConijnMr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Werkgevers die betrokken zijn bij reorganisaties kunnen op haar deskundigheid rekenen. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 26 november 2020 van 12.00 tot 13.00 uur

Locatie

Dit online webinar is live toegankelijk vanaf iedere door u gekozen locatie. Na uw aanmelding ontvangt u een link met een instructie om deel te kunnen nemen.

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 23 november 2020 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.