Influencers en esporters opgelet! De nieuwe Mediawet is van kracht!

Op 1 november 2020 is de Mediawet aangepast, waardoor ook videoplatformen als YouTube onder deze wetgeving vallen. De nieuwe wet roept allerlei verplichtingen in het leven voor iedereen die via YouTube commerciële activiteiten ontplooit. Dat geldt dus ook voor influencers, esporters en professionele esportorganisaties. Wanneer de regels uit de Mediatwet worden overtreden, kan dat grote gevolgen hebben. Boetes kunnen oplopen tot maar liefst € 225.000,-.

Welke verplichtingen gelden er?

In de Mediawet zijn verschillende verplichtingen opgenomen voor zogenaamde ‘commerciële media-instellingen’. Dit is iedereen (bedrijf of persoon) die op gestructureerde wijze een media-aanbod verzorgt en daarmee geld verdient. Dat betreft dus bijvoorbeeld een YouTube-kanaal van een influencer, esporter of van een esportsorganisatie.

De belangrijkste verplichtingen die in de wet zijn opgenomen, zijn:

  • Het commissariaat voor de media moet toestemming hebben verleend (waarna er ook toezichtskosten verschuldigd zullen zijn);
  • Bepaalde (contact)gegevens moeten eenvoudig beschikbaar zijn voor het publiek;
  • Wanneer er reclame wordt gemaakt, moet het duidelijk zijn dat het gaat om reclame. Dat geldt ook in het geval er sprake is van sponsoring. Sluikreclame is niet (meer) toegestaan en productplaatsing is ook aan regels onderworpen;
  • Er moet verplicht worden aangesloten bij de Nederlandse Reclame Code of een vergelijkbare door de Stichting Reclame Code tot stand gebrachte regeling. Ook moet er aansluiting worden gezocht bij NICAM en moet de Kijkwijzer worden gevolgd;
  • Het moet duidelijk zijn “wanneer de reclame begint en eindigt”. Het subtiel verwerken van reclames in de content van een video is dus in beginsel niet toegestaan;
  • Voor verschillende producten (zoals alcoholische dranken of voor gokspellen) gelden speciale regels;
  • Er moet een redactiestatuut worden opgesteld.

Hobby-fluencers ontspringen de dans

Hoewel de Mediawet natuurlijk bedoeld is voor ‘echte’ commerciële partijen, is de wet in beginsel van toepassing op alle YouTubers die geld verdienen met hun content. Er geldt daarbij geen ondergrens voor bijvoorbeeld het aantal volgers dat iemand moet hebben.

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de Mediawet?

Wanneer de Mediawet niet in acht wordt genomen, kunnen er hoge bestuurlijke boetes worden opgelegd. Het kan daarbij gaan om (maximaal) € 225.000,- per overtreding. Dat is dus serieus geld. Wanneer er onterecht een boete wordt opgelegd, kan daartegen bezwaar worden ingesteld en/of kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Hulp en advies

Al deze nieuwe regels zorgen voor een hoop extra kosten en vooral een hoop extra administratie. Ook zal de te maken content er dus anders uit moeten gaan zien. Het kan verstandig zijn om met een jurist te sparren over de gevolgen van deze nieuwe wet, zodat problemen voorkomen kunnen worden! Meer weten? Neem dan gerust contact op met mr. Nick Poggenklaas via 072 – 5121300 of per e-mail via n.poggenklaas@vandiepen.com. Nick is advocaat bij ons kantoor in Alkmaar en is onder andere gespecialiseerd in gaming en esports.