VAN DIEPEN VERDIEPT: ARBEIDSRECHTELIJKE IMPLICATIES VAN THUISWERKEN

“Werk thuis, tenzij het niet anders kan”. Dat is alweer maandenlang de oproep van het kabinet. Thuiswerken vraagt niet alleen aanpassingsvermogen van de werknemer maar ook van de werkgever wordt het nodige verwacht en dat roept veel vragen op. Want heeft de werknemer nu ook het recht om thuis te mogen werken? En is de werkgever verplicht om een thuiswerkplek die voldoet aan alle Arboregels in te richten voor de werknemer? En wie betaalt eigenlijk de kosten van het thuiswerken? En welke rol heeft de ondernemingsraad?

In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en de jurisprudentie waar door de werkgever rekening mee moet worden gehouden indien werknemers vanuit huis hun werkzaamheden verrichten.

Marjolein Gobes Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Roelie Conijn Mr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Werkgevers die betrokken zijn bij reorganisaties kunnen op haar deskundigheid rekenen. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 4 februari 2021 van 12.00 tot 13.00 uur

Locatie

Dit online webinar is live toegankelijk vanaf iedere door u gekozen locatie. Na uw aanmelding ontvangt u een link met een instructie om deel te kunnen nemen.

Aanmelden

Deelname aan het webinar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 1 februari 2021 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.