De arbeidsrechtelijke implicaties van thuiswerken

“Werk thuis, tenzij het niet anders kan”. Dat is alweer maandenlang de oproep van het kabinet. Thuiswerken vraagt niet alleen aanpassingsvermogen van de werknemer maar ook van de werkgever wordt het nodige verwacht en dat roept veel vragen op. Want heeft de werknemer nu ook het recht om thuis te mogen werken? En is de werkgever verplicht om een thuiswerkplek die voldoet aan alle Arboregels in te richten voor de werknemer? En wie betaalt eigenlijk de kosten van het thuiswerken? En welke rol heeft de ondernemingsraad?

Mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes bespraken deze onderwerpen aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en de jurisprudentie in een webinar. Dit webinar kunt u hieronder bekijken. Heeft u naar aanleiding van het webinar vragen? Neem dan contact op.