Erven Lewenstein vs. Stedelijk Museum inzake roofkunst (Kandinsky)

Op 19 februari 2021 heeft de Gemeente Amsterdam bekend gemaakt dat zij pleit voor een herbeoordeling door de Restitutiecommissie van het restitutieverzoek van de erven Lewenstein betreffend het werk “Bild mit Häusern” van Wassily Kandinsky. Achtergrond is het rapport van de Evaluatiecommissie restitutiebeleid, ook genaamd Commissie Kohnstamm, van december 2020 met de titel ”Streven naar rechtvaardigheid”. De commissie-Kohnstamm kwam tot de conclusie dat een belangenafweging tussen rechthebbende en de huidige bezitter, in dit geval het Stedelijk Museum, onrechtvaarding is en niet in lijn met de Washington principles.

Het restitutieverzoek van de erven Lewenstein, vertegenwoordigd door James Palmer van Mondex Corporation, werd in oktober 2018 door de Restitutiecommissie afgewezen juist onder gebruikmaking van een dergelijke belangenafweging, in het nadeel van de erfgenamen Lewenstein en in het voordeel van het Stedelijk Museum.

De erven Lewenstein zijn door de Gemeente Amsterdam nog niet rechtstreeks benaderd. De erven Lewenstein zijn blij dat de gemeente Amsterdam eindelijk ook inziet dat het bindend advies uit 2018 niet in stand kan blijven. De erven Lewenstein wijzen erop dat aan een herbeoordeling door de Restitutiecommissie grote bezwaren kleven, maar vooral dat een herbeoordeling overbodig is. Nu de belangenafweging ten gunste van het Stedelijk Museum van tafel is, dient het schilderij te worden teruggegeven. De erven Lewenstein zijn van mening dat de afwikkeling tussen partijen onderling kan worden geregeld. Geen langdurige nieuwe procedure, maar teruggave van geroofde kunst doet recht aan de nabestaanden.

Tegen het bindend advies van de Restitutiecommissie van 2018 loopt nog een gerechtelijke procedure tot vernietiging. De erven Lewenstein zullen zoals aangekondigd op 16 maart 2021 in hoger beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 december 2020 waarin de vordering van de familie Lewenstein tot vernietiging van de beslissing van de Restitutiecommisie werd afgewezen.

Hierbij het persbericht.