VAN DIEPEN VERDIEPT: EENZIJDIGE WIJZIGING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

Vele werkgevers hebben het afgelopen jaar acute financiële problemen ondervonden als gevolg van de corona pandemie. In een poging om dit op te vangen zijn diverse werknemers geconfronteerd met een eenzijdige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden. Zo zijn toegezegde loonsverhogingen uitgesteld of lonen zelfs verlaagd en zijn werknemers door hun werkgever verplicht om vakantiedagen op te nemen of is hen de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen ontzegd. Ook zijn er werknemers die zijn verplicht om uren die niet gewerkt konden worden als gevolg van de lockdown op een later moment in te halen en zijn er werknemers die een totaal ander takenpakket hebben gekregen.

Maar is het een werkgever eigenlijk wel toegestaan om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen?

In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en de jurisprudentie waar door de werkgever rekening mee moet worden gehouden bij het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Marjolein GobesMr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Roelie ConijnMr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Werkgevers die betrokken zijn bij reorganisaties kunnen op haar deskundigheid rekenen. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 17 juni 2021 van 12.00 tot 13.00 uur.

Locatie

Dit online webinar is live toegankelijk vanaf iedere door u gekozen locatie. Na uw aanmelding ontvangt u een link met een instructie om deel te kunnen nemen.

Aanmelden

Deelname aan het webinar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 14 juni 2021 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.