VAN DIEPEN VERDIEPT: WERKEN MET FLEXIBEL PERSONEEL

De Nederlandse economie is herstellende en er wordt economische groei verwacht. Dat brengt mee dat werkgevers ook weer nieuw personeel willen aannemen. Met de gevolgen van de coronapandemie nog vers in het geheugen kiezen veel werkgevers daarbij voor de inzet van flexibele krachten. Zowel ten aanzien van de interne flex (oproepkrachten en werknemers met bepaalde tijd contracten) als ten aanzien van de externe flex (payrolling, uitzendkrachten en zzp’ers) is er de laatste jaren behoorlijk wat gewijzigd.

In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en de jurisprudentie waar door de werkgever rekening mee moet worden gehouden bij het werken met flexibele krachten.

Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Mr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Werkgevers die betrokken zijn bij reorganisaties kunnen op haar deskundigheid rekenen. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 25 november 2021 van 12.00 tot 13.00 uur.

Locatie

Dit online webinar is live toegankelijk vanaf iedere door u gekozen locatie. Na uw aanmelding ontvangt u een link met een instructie om deel te kunnen nemen.

Aanmelden

Deelname aan het webinar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 22 november 2021 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.