Verwijder negatieve berichten met het vergeetrecht voor Google

Heeft u last van bepaalde berichten in de zoekresultaten voor een zoekopdracht naar uw naam? Dan biedt een beroep op het vergeetrecht wellicht uitkomst.

Ik wil vergeten worden!

Gebruikers van Google kunnen namelijk sinds 2014 een verzoek indienen om bepaalde zoekresultaten te laten ‘vergeten’. Dit is het gevolg van de uitspraak van het Europese Hof over het vergeetrecht, ook wel bekend als het Costeja-arrest. De van oorsprong Amerikaanse zoekmachine kreeg van het Europese Hof opgelegd dat het gegevens die irrelevant, niet langer relevant, onjuist of bovenmatig zijn, niet mag blijven verwerken.

Stephan Mulders deed al honderden keren met succes een beroep op dit recht om vergeten te worden. Indien Google het verzoek tot verwijdering van zoekresultaten afwijst, is Stephan Mulders ook de aangewezen partij om verder stappen te ondernemen.

De voordelen van een beroep op het vergeetrecht

Het recht om vergeten te worden biedt een toegankelijke manier om van ongewenste publicaties af te komen. Bijvoorbeeld negatieve reviews, strafrechtelijke veroordelingen, faillissementen, wraakporno of gegevens over politieke voorkeuren.

In veel gevallen moeten zoekmachines (Google, Bing, Yahoo etc.) bepaalde zoekresultaten op verzoek blokkeren. De blokkade ziet alleen op zoekopdrachten naar de naam van de aanvrager. Dus de resultaten blijven vindbaar met een andere zoekopdracht. Ook de achterliggende website blijft online. Bijvoorbeeld de website “piet ging in 2000 failliet” is een vergeetrecht-verzoek niet meer vindbaar via de zoekterm “Piet”, maar wel nog als iemand zoekt naar “failliet”. Ook de website zelf blijft online staan.

95 % van alle informatie op internet wordt echter gevonden via zoekmachines zoals Google, Bing en Yahoo. Het blokkeren van een website betekent dus dat deze vrijwel niet meer bezocht wordt. Bovendien zoeken de meeste mensen naar een naam als ze iemand “googlen”. Dus het maakt niet uit of de website nog vindbaar is via een andere term. Het recht om vergeten te worden vermindert dus de impact van een negatief bericht vrijwel geheel.

Het vergeetrecht heeft als voordeel dat zoekmachines in beginsel een resultaat moeten blokkeren, tenzij ze kunnen aantonen dat een website relevant is. Het is dus een makkelijkere procedure dan het daadwerkelijk verwijderen van een website. Bovendien kunnen bepaalde resultaten wel verwijderd worden uit Google, maar niet van de website zelf. Daarnaast is de vergeetrecht-procedure vaak aanzienlijk korter en goedkoper dan het aanschrijven van de website-eigenaar. Zeker als de eigenaar anoniem is, of als de website in het buitenland gehost wordt.

De slagingskans van een vergeetrechtverzoek hangt af van de grondslag waarop u zich beroept. Laat u daarom altijd bijstaan door een deskundig juridisch professional. Stephan Mulders heeft veel ervaring bij het beoordelen en indienen van vergeetrecht verzoeken en kan u op basis daarvan optimaal begeleiden.

De slagingskans van het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden komt voort uit de procedure die de Spanjaard Mario Costeja Gonzaléz in 2010 aanspande tegen Google. De heer Costeja kwam namelijk steeds websites tegen in Google over een faillissement uit de jaren 90. Volgens de heer Costeja zijn die resultaten niet meer relevant en mag Google ze daarom niet meer weergeven in de zoekresultaten. Google weigert echter de resultaten te verwijderen. In 2014 krijgt Costeja gelijk van het Hof van Justitie (HvJ), de hoogste Europese rechter.

Het HvJ bepaalt dat er een recht is om vergeten te worden. Dat wil zeggen dat een zoekmachine zoekresultaten moet blokkeren, tenzij er een bijzonder belang is om die resultaten weer te geven. Dat bijzondere belang kan bijvoorbeeld bestaan uit het recht op vrijheid van meningsuiting of informatievoorziening.

Uitgangspunt is dus dat een vergeetrecht verzoek moet worden toegewezen, tenzij er een bijzonder belang is waardoor het zoekresultaat wel . Dat belang kan ontstaan door de rol die de persoon speelt in de samenleving. Enkele voorbeelden:

  • Oude zoekresultaten kunnen gemakkelijker verwijderd worden.
  • Zware strafrechtelijke veroordelingen zijn moeilijker te verwijderen.
  • Informatie over minderjarigen kan gemakkelijker verwijderd worden.
  • Informatie over bekende personen kan moeilijker verwijderd worden.
  • Informatie over belangrijke maatschappelijke onderwerpen kan moeilijker verwijderd worden.

Heeft uw vergeetrecht-verzoek een lagere kans van slagen? Niet getreurd. Er zijn ook diverse andere manieren om uzelf van google te verwijderen. Daarnaast kunt u ook proberen de resultaten weg te drukken met positieve PR. Stephan Mulders, vergeetrecht advocaat te Amsterdam, kan u adviseren met betrekking tot een optimale strategie voor uw casus (s.mulders@vandiepen.com).

Zoekmachines (Google, Bing & Yahoo)

Verzoeken om vergeten te worden kunnen door ons ingediend worden bij Google.
Wij stellen hiervoor een volledig juridisch verzoek op, waarin wij ingaan op de relevante jurisprudentie, wetsartikelen waarop u zich beroept, relevante omstandigheden en natuurlijk uitgebreid op uw privacybelang.

Wij dienen dit verzoekschrift vervolgens via ons eigen protocol in bij Google, zodat wij niet gehouden zijn aan de beperkingen die Google aan individuele verzoekers oplegt (maximaal 150 woorden, geen bijlagen, etc.). Het verzoekschrift is een goed onderbouwd juridisch document, dat bij afwijzing met slechts een kleine bewerking kan worden toegestuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voor bemiddeling) of de rechtbank (voor het starten van een verzoekschriftprocedure).

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer uw beroep op het vergeetrecht wordt afgewezen door de verwerkingsverantwoordelijke staat een gang naar de Autoriteit Persoonsgegevens open. Let u er wel op dat u dit beroep binnen 6 weken na afwijzing door bijvoorbeeld Google dient in te dienen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal op basis van de richtlijnen uw beroep behandelen en indien zij u in het gelijk stelt, zal zij de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw zaak te heroverwegen. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst slechts marginaal, zij beperkt zich over het algemeen tot een toets of de betreffende informatie al dan niet onjuist is. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet ‘vergeten’ van de zoekresultaten blijft echter bij de verwerkingsverantwoordelijke zelf (dus Google, Bing, etc.) liggen.

Rechtbank

Als uw verzoek door de verwerkingsverantwoordelijke is afgewezen, en bemiddeling niet geholpen heeft of de wens bestaat om deze stap over te slaan, dan kan de gang naar de rechter worden gemaakt, door een verzoekschriftprocedure te starten op grond van artikel 17 AVG. Deze procedure is relatief laagdrempelig, vormloos en kent een beperkt griffierecht (€287)

Stephan Mulders voerde al vele procedures tegen Google namens zijn cliënten. Hij kan u bijstaan zodat u een optimale slagingskans hebt.

Hulp bij een vergeetrecht verzoek

Heeft u een vraag over het recht om vergeten te worden? Wilt u graag informatie over een specifieke casus? Stuur een bericht aan Stephan Mulders, advocaat vergeetrecht te Amsterdam. Hij zal uw casus vrijblijvend beoordelen en adviseren over vervolgstappen. Dit kan via e-mail s.mulders@vandiepen.com, telefonisch 020 5747474 of via het contactformulier.