VAN DIEPEN VERDIEPT: SEKSUELE INTIMIDATIE EN ANDER ONGEWENST GEDRAG OP DE WERKVLOER

Diverse vormen van (seksuele) intimidatie op de werkvloer beheersten de afgelopen weken het nieuws. Het blijkt een wijdverspreid probleem te zijn met ingrijpende gevolgen voor het werk en welzijn van de slachtoffers.

In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en de jurisprudentie wat een werkgever kan en moet doen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en welke gevolgen een werkgever eraan kan verbinden wanneer dergelijk gedrag zich toch voordoet.

Marjolein Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Roelie Mr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en arbeidsrecht mediator.

Zij adviseert diverse internationale en nationale ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, privacy, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap en ontslag. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken en adviseert en assisteert zij ook statutair directeuren en andere bestuurders.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Maandag 14 maart 2022 van 12.00 tot 13.00 uur.

Locatie

Dit online webinar is live toegankelijk vanaf iedere door u gekozen locatie. Na uw aanmelding ontvangt u een link met een instructie om deel te kunnen nemen.

Aanmelden

Deelname aan het webinar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 9 maart 2022 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.