Van Diepen verdiept: Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en actualiteiten arbeidsrecht

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU – richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking waardoor werknemers een verdergaande bescherming op het gebied van arbeidsvoorwaarden krijgen. In dit seminar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes welke artikelen in het Burgerlijk Wetboek met inwerkingtreding van deze wet veranderen en welke gevolgen dit voor u als werkgever heeft. U krijgt daarbij onder meer antwoord op de vraag of u nog aanspraak kunt maken op terugbetaling van studiekosten, of u nog een verbod op nevenactiviteiten overeen kunt komen, of u verplicht bent om een voorspelbaar werkpatroon aan te bieden en hoe u aan de strengere informatieplicht kunt voldoen. Het seminar wordt aan de hand van recente jurisprudentie afgerond met een aantal arbeidsrechtelijke actualiteiten.

MarjoleinMr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

RoelieMr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en arbeidsrecht mediator.

Zij adviseert diverse internationale en nationale ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, privacy, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap en ontslag. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken en adviseert en assisteert zij ook statutair directeuren en andere bestuurders.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 16 juni 2022 van 08.45 tot 11.00 uur.

Programma

08.45 – 09.00 uur: Inloop/ontvangst met koffie en thee
09.00 – 10.00 uur: Deel I seminar: Wet Implementatie EU – richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
10.00 – 10.15 uur: Korte pauze
10.15 – 11.00 uur: Deel II seminar: Actualiteiten Arbeidsrecht

Locatie

AFAS-stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
Graag ontvangen wij voor 8 juni 2022 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.