Nieuws

Blind vertrouwen: een beroep op het vertrouwensbeginsel in 3 stappen

Bestuursorganen, zoals de gemeente of de provincie, spreken inwoners veelvuldig over (voorgenomen) bouwplannen, handhavingstrajecten en milieukwesties. In deze contacten worden soms toezeggingen gedaan door ambtenaren die vervolgens niet worden nagekomen of waar achteraf op wordt teruggekomen. Denk hierbij aan een toezegging over het oprichten van een vergunningvrij bouwwerk dat achteraf toch niet vergunningvrij gebouwd had […]