fallback-bg-light

Inzet Axel Hagedorn voor privacy – Kort geding tegen de KNLTB wegens ongeoorloofde datahandel van de baan

29 november 2018

Inzet Axel Hagedorn voor privacy – Kort geding tegen de KNLTB wegens ongeoorloofde datahandel van de baan

De Nederlandse tennisbond kondigde begin dit jaar aan  dat zij persoonsgegevens, waaronder telefoonnummers, van haar leden gaat verkopen aan derden.

Advocaat Axel Hagedorn, zelf enthousiast tennisser, acht het met veel leden van de KNLTB onaanvaardbaar dat de KNLTB privégegevens aan derden verstrekt ten behoeve van commerciële doeleinden. De bond heeft deze gegevens bovendien verstrekt zonder voorafgaande en individuele toestemming van haar leden.

Hij heeft zich al acht maanden tegen deze praktijk verweerd. Pas nadat hij een kort geding heeft aangespannen, is er een gesprek geweest tussen de Nederlandse tennisbond en Hagedorn met zijn advocaat Menno Weij. Dit heeft tot een schikking tussen partijen geleid die in de uitzending op BNR Juridische Zaken publiekelijk bekend is gemaakt. Daarnaast is er een gezamenlijk communiqué gepubliceerd, waarin onder andere het volgende is opgenomen:

“Mede gelet op de evaluatie van de acties en de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, alsook de reacties van bondsleden zoals Axel Hagedorn heeft de KNLTB besloten om het beleid aan te scherpen en om in de toekomst enkel nog belacties te laten uitvoeren als een lid daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (de zogenaamde “opt-in”).”

Zonder individuele toestemming van de leden mogen dus geen telefoongegevens meer worden verstrekt door de KNLTB.

Een grote overwinning voor de privacy!

Wij gaan ervan uit dat andere sportbonden en organisaties hun privacy beleid opnieuw gaan toetsen. Wij hebben het vertrouwen dat dergelijke bel-acties zonder toestemming niet meer worden doorgevoerd.

Vestigingen