Nieuws

Welke handhavingsbevoegdheden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland verantwoordelijk voor de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG moet ieder land in de Europese Unie een onafhankelijke toezichthouder aanstellen. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Die toezichthouder heeft diverse taken en bevoegdheden. Voor de meeste ondernemers is met name van belang welke handhavingsbevoegdheden […]

Lees meer

Het Didam-arrest: Duidelijke richtlijnen voor gemeentes bij verkoop onroerend goed

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad (in het zogenaamde Didam-arrest) bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed niet langer via een 1-op-1 transacties met een zelfgekozen marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten ook in de gelegenheid worden gesteld om tot aankoop over te gaan. Dit vormt een aardverschuiving in – voornamelijk – […]

Lees meer

VAN DIEPEN VERDIEPT: SEKSUELE INTIMIDATIE EN ANDER ONGEWENST GEDRAG OP DE WERKVLOER

Diverse vormen van (seksuele) intimidatie op de werkvloer beheersten de afgelopen weken het nieuws. Het blijkt een wijdverspreid probleem te zijn met ingrijpende gevolgen voor het werk en welzijn van de slachtoffers. In dit live online webinar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en […]

Lees meer

Update erven Lewenstein vs. Stedelijk Museum inzake roofkunst (Kandinsky)

Op 28 februari 2022 heeft de gemeente Amsterdam het schilderij Bild mit Häusern teruggegeven aan de erven Lewenstein. Daaraan ging een jarenlang juridische strijd vooraf. In 2013 hebben de erven Lewenstein een verzoek tot restitutie gedaan van het schilderij waarvan zij in de Tweede Wereldoorlog het bezit onvrijwillig waren verloren. De erven en de gemeente […]

Lees meer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Het is niet meer weg te denken uit het nieuws: berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In dit blog zal ik een aantal aandachtspunten bespreken en ingaan op wat een werkgever moet doen op het moment dat hij zich geconfronteerd ziet met een melding van een werknemer over seksuele intimidatie op het werk. […]

Lees meer

Uitnodiging seminar ‘Werken aan waarde’ donderdagavond 7 april 2022

  Onze collega André Lieshout is spreker en medeorganisator van het kosteloze seminar op 7 april a.s. met als onderwerp ‘Het verkoopklaar maken van je bedrijf begint al op dag 1’. Hieronder treft u het programma aan en kunt u een keuze maken uit 2 workshops: ‘Het verkoopklaar maken van je bedrijf begint al op […]

Lees meer

Rente over een boedelschuld is ook een boedelschuld

In een faillissement is vaak onvoldoende geld beschikbaar om alle schuldeisers volledig te voldoen. Boedelschulden, schulden die zijn ontstaan na het faillissement, moeten met voorrang worden voldaan. Andere schulden komen daarna aan de beurt, maar het komt regelmatig voor dat de boedel dan leeg is. In de praktijk ontstaat daarom nog weleens discussie over de […]

Lees meer

Blind vertrouwen: een beroep op het vertrouwensbeginsel in 3 stappen

Bestuursorganen, zoals de gemeente of de provincie, spreken inwoners veelvuldig over (voorgenomen) bouwplannen, handhavingstrajecten en milieukwesties. In deze contacten worden soms toezeggingen gedaan door ambtenaren die vervolgens niet worden nagekomen of waar achteraf op wordt teruggekomen. Denk hierbij aan een toezegging over het oprichten van een vergunningvrij bouwwerk dat achteraf toch niet vergunningvrij gebouwd had […]