Badkamer

Scherven brengen geen geluk bij een verkeerd getegelde badkamer.

30 mei 2024
/  Anton Heilig

Scherven brengen geen geluk bij een verkeerd getegelde badkamer.

Een verkeerd getegelde badkamer is een doorn in het oog, zeker wanneer de tegelranden ook nog gekarteld en scherp zijn, en de tegels zelfs barsten. Voor de aannemer die dat tegelwerk verricht heeft, is Leiden in last: Want al het tegelwerk verwijderen en het sanitair demonteren is een behoorlijke ingreep. Vandaar dat scherven geen geluk brengen bij een verkeerd getegelde badkamer: Voor beide partijen staat er nogal wat op het spel.

In een zaak die door ons kantoor behandeld is, en waarin wij de consument bijstonden, was er sprake van een badkamer en toilet die verkeerd betegeld waren. Het badkamerhuis erkende dat sommige tegels niet goed waren, en wilde deze tegels vervangen. Het badkamerhuis wilde echter niet alle tegels vervangen waar de consument ontevreden over was. Het leidde daardoor tot een rechtszaak bij de rechtbank Gelderland.

De Rechtbank wees een deskundige aan, en deze concludeerde dat zes wanden waar verkeerde tegels op zaten, geheel opnieuw betegeld moesten worden, omdat er geen tegels van een gelijke batch beschikbaar waren. De consument kreeg daardoor gelijk, want er was aldus verdergaand herstelwerk nodig, dan dat er door het badkamerhuis werd aangeboden. Het vervangen van enkele tegels was niet mogelijk, doordat er kleurverschil zou ontstaan als tegels van verschillende batches op een wand door elkaar gebruikt zouden worden.

De totale herstelkosten bedroegen ruim € 16.500,–, terwijl de koop-/aanneemsom € 22.995,– voor de badkamer en het toilet bedroeg. Aangezien de consument in het gelijk werd gesteld en daardoor naast deze schadevergoeding ook recht had op vergoeding van de wettelijke rente, de deskundigenkosten, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten, is er door het badkamerhuis uiteindelijk ruim € 31.000,– betaald.

Het is dan ook bijzonder dat de Rechtbank ondanks deze hoge schadelast – hoger dan de aanneemsom zelf – oordeelde dat de overeenkomst niet kon worden ontbonden, omdat de gebreken daarvoor te gering waren, aangezien het (slechts) cosmetische gebreken betrof en de badkamer gewoon werd gebruikt. De hoofdregel is dat iedere tekortkoming ontbinding rechtvaardigt, tenzij de tekortkoming te gering is om de gevolgen van ontbinding te rechtvaardigen. Die gevolgen van ontbinding houden kortweg in dat de overeenkomst eindigt, dat partijen worden bevrijd van hun contractuele verplichtingen, en dat er een ongedaanmakingsverplichting ontstaat op grond waarvan in dit geval de consument geld terug krijgt. De uitvoerigere uitleg over de gevolgen van ontbinding van een aannemingsovereenkomst is in een eerder blog van mijn hand behandeld.

Aangezien de Rechtbank wel de subsidiaire vordering tot vervangende schadevergoeding in plaats van herstel heeft toegewezen, moest het badkamerhuis evengoed een navenant gelijk bedrag aan de consument betalen, gebaseerd op de herstelkosten. Het badkamerhuis mocht dit herstel niet zelf uitvoeren, en diende de somma van in totaal ruim € 31.000,– aan de consument te voldoen.

Mocht u een geschil hebben over tegelwerk of gebreken in een badkamer, dan staan de advocaten van onze sectie Vastgoed- en bouwrecht u graag ten dienst. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met mr. Anton Heilig, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Hoorn.

Vastgoed en bouw
Anton
Heilig
Ondernemingsrecht, Procesrecht, Vastgoed en bouw, Financieel recht, Aansprakelijkheidsrecht
Hoorn

Vestigingen