LARGE-2022_VanDiepen_situaties_DSF9709_v2-scaled

VAN DIEPEN VERDIEPT werken met flexibel personeel / het concurrentiebeding: de stand van zaken

10 januari 2024
/  Marjolein Gobes

VAN DIEPEN VERDIEPT werken met flexibel personeel / het concurrentiebeding: de stand van zaken

Werken met flexibel personeel.

Om wendbaar te zijn werken veel ondernemers met flexibel personeel. Hoewel de regels hiervoor de afgelopen jaren al meerdere malen zijn aangescherpt ligt er nu opnieuw een wetsvoorstel om de positie van oproep- en uitzendkrachten met ingang van 1 januari 2025 verder te versterken. Mr. Roelie Conijn zal tijdens het seminar de gevolgen van het wetsvoorstel “Meer zekerheid flexwerkers” voor u als werkgever uiteenzetten.

Het concurrentiebeding: de stand van zaken.

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding opgenomen waarmee het een werknemer wordt verboden om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Nadat enkele jaren geleden het gebruik van een concurrentiebeding in bepaalde tijd contracten al aan banden is gelegd, is er nu ook een wetsvoorstel in de maak om het gebruik van een concurrentiebeding in onbepaalde tijd contracten te beperken. Mr. Marjolein Gobes zal u tijdens het seminar bijpraten over de actuele stand van zaken omtrent het concurrentiebeding en de op handen zijnde wijzigingen.

Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Mr. Roelie Conijn is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en arbeidsrecht mediator.

Zij adviseert internationale en nationale ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, privacy, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap en ontslag. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken en adviseert en assisteert zij ook statutair directeuren en andere bestuurders.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 25 januari 2024 van 08.45 tot 11.00 uur.

Programma

08.45 – 09.00 uur: Inloop/ontvangst met koffie en thee
09.00 – 09.45 uur: Deel I seminar: Werken met flexibel personeel
09.45 – 10.00 uur: Korte pauze
10.00 – 11.00 uur: Deel II seminar: Het concurrentiebeding

Locatie

AFAS-stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 23 januari 2024 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.

Arbeidsrecht
Roelie
Conijn
Mediation handels- en arbeidsgeschillen, Privacyrecht, Arbeidsrecht
Alkmaar
Marjolein
Gobes
Arbeidsrecht, Privacyrecht
Hoorn

Vestigingen