EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten

Dit artikel is verschenen in het magazine ‘Weg en Wagen’ nummer 76, juni 2015, jaargang 29.
Weg en Wagen is een gratis e-magazine over vervoerrecht, douanerecht en transport van afval.

Rubriek Transport van afval

EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten / mr. Ron Laan
Voor de overbrenging van afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, artikel 3, lid 2 en 4, de zoge-naamde “groene-lijstafvalstoffen” is een vergunningvrije procedure opgenomen in artikel 18 van de EVOA. Voor aanvang van het transport van de afvalstoffen, moet de opdrachtgever met de ontvanger van de afvalstoffen een juridisch bindend contract afsluiten. De overbrenging van de afvalstoffen moet vergezeld gaan van een ingevulde Bijlage VII (EVOA). Er wordt in de praktijk veelal gebruik gemaakt van een model-contract. Echter, dit model-contract is niet in alle gevallen even goed bruikbaar waardoor in de handhavingsfeer problemen ontstaan. In dit artikel zal uiteen worden gezet waar het contract voor dient, wat de valkuilen zijn en op welke manier deze door de praktijk zouden kunnen worden ondervangen, zoals door een uitbreiding van het model-contract. Lees het artikel.

Dit artikel is geschreven door mr. Ron Laan, Partner en advocaat afvalstoffenrecht. Ron is werkzaam bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Hoorn.