Bestuursrecht en milieurecht

Advocaat bestuursrecht

Bedrijven en burgers komen gewild en ongewild in aanraking met besluitvorming van de overheid. Bijvoorbeeld in het kader van een vergunningprocedure of in het geval er handhavend wordt opgetreden. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in samenwerking met de overheid bij de realisatie van projecten en investeringen, het maken van beleid en het verkrijgen van vergunningen. Ook hebben zij ruime ervaring in procedures waarin de overheid als mogelijke tegenstander optreedt. Zij adviseren en procederen bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening, handhaving door de overheid en daarbij opgelegde sancties, intrekking of weigering van vergunningen en het gedwongen sluiten van een bedrijf.

Expertise bestuursrecht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • Bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • Ongedaan maken en voorkomen sluiting bedrijf
 • Bouwvergunningen
 • Exploitatievergunningen
 • Milieuvergunningen en –ontheffingen
 • Nadeelcompensatie
 • Omgevingsvergunningen
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
 • Wet open overheid (Woo)
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Expertise milieurecht en afvalstoffenrecht

Het milieu- en afvalstoffenrecht is een zeer specifiek aandachtsgebied, met veel invloed van het Europees recht. De handhaving hiervan is niet alleen bestuursrechtelijk, maar in toenemende mate strafrechtelijk en dan is specialistische rechtsbijstand van doorslaggevende betekenis. Onze advocaten begeleiden u in procedures bij de milieu- en strafrechters bij de Rechtbank, de Raad van State en het Europese Hof van Justitie.

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Omgevingsvergunningen afvalbedrijven en producenten
 • Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)
 • Kennisgevingsdocumenten en Bijlage VII documenten
 • End-of-waste of bijproduct
 • Kaderrichtlijn afvalstoffen
 • Strafrecht in afvalzaken
 • Wet Bibob bij afval- en bouwstoffen
 • Wet milieubeheer (Wm)
 • Wet bodembescherming (Wbb)

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in bestuursrecht, milieurecht en afvalstoffenrecht.

Bestuursrecht en milieurecht advocaten

Ron
Laan
Bestuursrecht en milieurecht
Hoorn
Allard
Glijnis
Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw
Alkmaar
Lucinda
Hoogewerf
Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw, Agrarisch en hippisch recht
Hoorn
Dominique
Nolet
Agrarisch en hippisch recht, Sport en recht, Bestuursrecht en milieurecht, Vastgoed en bouw
Alkmaar

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Hoorn

Vestigingen