Renteswap vernietigd door dwaling

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 september een baanbrekende uitspraak gedaan in een renteswap zaak.

Vernietiging renteswap op grond van dwaling

Het Hof heeft de vernietiging van de renteswap op grond van dwaling geaccepteerd en geoordeeld dat alle bedragen die zijn betaald op grond van de renteswap als onverschuldigd moeten worden terugbetaald. Wel moet bij de terugbetalingsverplichting rekening worden gehouden met de kosten in het geval de klant – volledig geïnformeerd – op een andere manier het renterisico had beperkt.

Marginverplichting

Het Hof heeft geoordeeld dat de verplichting om margin aan te houden om de mogelijke negatieve waarde verbonden aan een renteswap op te vangen en de wijze waarop de bank (in dit geval ING) dat in deze zaak heeft geregeld, veel nadrukkelijker met de klant besproken hadden moeten worden. De bank bood ter voldoening van deze marginverplichting een ‘allowancefaciliteit’ aan, als een zogenaamd kosteloos extraatje. Het hof heeft geoordeeld dat dit extraatje echter een kredietfaciliteit betrof dat zeker niet kosteloos was en het beëindigen van de leningen bij de bank feitelijk heeft bemoeilijkt.

Het hof: “Voorts is van belang dat de marginverplichtingen ook zijn bedoeld om cliënten bewust te maken van de meer verborgen en niet acuut voordoende financiële risico’s van dit soort producten. ING had niet mogen volstaan met de summiere schriftelijke informatie en had het belang en de functie van de allowancefaciliteit niet mogen bagatelliseren door die faciliteit als een formaliteit weg te zetten.”

Uitspraak heeft potentieel verstrekkende gevolgen

Deze uitspraak heeft potentieel verstrekkende gevolgen omdat de wijze waarop ING deze potentiele negatieve kant van een renteswap standaard had opgenomen in haar voorlichting onvoldoende is en vernietiging van de gehele renteswap rechtvaardigt. Dit geldt dus mogelijk voor veel meer klanten van ING. Daarnaast hebben andere banken op vergelijkbare wijze deze marginverplichtingen onder het tapijt geveegd bij de verkoop van deze renteswaps.

In eerste aanleg had de rechtbank overigens reeds vastgesteld dat de informatieverstrekking van ING ook op een tweetal andere punten onvoldoende was, maar meende toen nog dat deze specifieke klant hier niet door op het verkeerde been was gezet. (zie rechtbank Amsterdam, 27 november 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8687).

Dit artikel verscheen ook op renteswapadvocaat.nl

Meer weten of direct advies nodig inzake renteswap?

Neem direct vrijblijvend contact op met Martijn Bonefaas, advocaat en partner bij Van Diepen Van der Kroef in Hoorn op 020 574 74 74.