Martijn Bonefaas
Expert zorgplicht banken
General Counsel

Martijn Bonefaas

Martijn Bonefaas is partner en werkzaam vanuit de vestiging Hoorn. Hij voert een algemene civiele praktijk, gericht op ondernemers en ondernemingen. Hij heeft een brede interesse en ervaring in het aansprakelijkheidsrecht, het financiële recht, herstructureringen en het vastgoedrecht.

Als General Counsel wordt hij door zijn cliënten om advies en bijstand gevraagd bij alle onderdelen van de bedrijfsvoering, of dat nu een procedure is over een ondeugdelijk product, of een advies over het voorkomen van aansprakelijkheid van bestuurders.

Martijn Bonefaas woont in Enkhuizen, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is voormalig lid en voorzitter van de vrijwilligersclub Ronde Tafel Drechterland 130, trekt geregeld zijn hardloopschoenen aan en is liefhebber van Italië.

Functie:
  • Advocaat
  • Partner
Advocaat sinds:
2002
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Rechten aan de Universiteit van Amsterdam
  • Real Estate Law aan de Grotius Academie
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Adviseren en procederen over financiële producten zoals rentederivaten, renteswaps, kredieten en verzekeringen alsmede over de zorgplicht van banken.
  • Adviseren en procederen over de financiering van bedrijfsgerelateerde vraagstukken zoals kredietopzegging, uitwinning van zekerheden, hoofdelijkheid, borgtocht, verhoging van renteopslag en liquiditeitsopslag.
  • Adviseren en procederen over aansprakelijkheid, garantie, koop, huur, lease en incasso.
  • Adviseren en procederen over herstructurering, sanering, doorstart en faillissement waarbij vraagstukken aan de orde komen als hypotheek, pandrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening, selectieve betaling, eigendomsvoorbehoud en retentierecht.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Ronde Tafel Drechterland 130
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Martijn Bonefaas