Het ontbinden van een spelerscontract (deel II)

Vorige week werd bekend dat het spelerscontract van de keeper van NEC door de club is ontbonden in verband met een “ernstige vertrouwensbreuk”. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht heb ik eerder uiteengezet wanneer een club een spelerscontract mag ontbinden. Ik ben toen echter niet ingegaan op de vraag wanneer een speler zijn of haar contract met een club mag ontbinden.

De FIFA heeft ook voor de speler, in de RSTP en middels de jurisprudentie, een limitatief aantal gronden geformuleerd op basis waarvan een speler een ‘just cause’ heeft om een contract te ontbinden. Deze gronden zou ik graag nu alsnog toelichten.

Niet betaalde salaris

Voor een speler is de meest voorkomende ‘just cause’ om een contract te ontbinden wegens het langere tijd niet betaald krijgen van het salaris. Hoewel de FIFA in haar uitspraken soms een betalingsachterstand van twee maanden voldoende acht om het contract te ontbinden, is het veilig om aan te nemen dat een speler het spelerscontract pas kan ontbinden wanneer het salaris drie maanden niet betaald is.

Te weinig wedstrijden

Uiteraard zijn er nog meer situaties waarin van een speler niet gevergd kan worden dat hij bij de club blijft en hij of zij dus een ‘just cause’ heeft de overeenkomst op te zeggen. Zo kent de FIFA ook de ‘sporting just cause’. Dit houdt in dat een speler zijn of haar contract met de club mag ontbinden, wanneer hij in minder dan 10% van de officiële wedstrijden van de club heeft meegedaan.

Uitsluiting trainingen selectie

Tot slot kan er – in bepaalde situaties – voor een speler een ‘just cause’ bestaan om het spelerscontract te ontbinden, wanneer deze wordt uitgesloten van het meetrainen met het eerste team. Per geval dient echter bezien te worden of al dan niet sprake is van een ‘just cause’ om het contract te ontbinden.

Wilt u nadere informatie over spelerscontracten? Wilt u advies over het al dan niet kunnen ontbinden van het contract zonder schadeplichtig te worden? Of wilt u worden bijgestaan in een procedure bij de KNVB, de FIFA (DRC) of de kantonrechter in verband met het ontbinden van een spelerscontract? Neemt u dan contact op met Nick Poggenklaas (n.poggenklaas@vandiepen.com). Hij staat u graag bij.