Europese Commissie presenteert besluit inzake Privacy Shield met Verenigde Staten van Amerika

Zojuist heeft de Europese Commissie het ‘EU-VS Privacy Shield’ besluit aangenomen. Het besluit treedt per direct in werking. Hierdoor bestaat er nu weer een wettelijk kader voor de trans-Atlantische doorgifte van persoonsgegevens voor handelsdoeleinden. Dit was sinds oktober 2015 anders omdat het Hof van Justitie EU een streep zette door de toenmalige ‘Safe Harbour’ regeling omdat geen sprake zou zijn van een adequaat geborgd beschermingsniveau. De Lidstaten is opgedragen eventueel noodzakelijke maatregelen te treffen in lijn met het nieuwe besluit.

Meer weten?
Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Utrecht
Daphne Schrauwen