Bouwmediation en de Westfrisiaweg

Een bouwgeschil kan enorme gevolgen hebben voor de contractspartijen en voor omwonenden. Het geschil tussen Heijmans en de Provincie Noord-Holland over de N23 Westfrisiaweg is hier een illustratief voorbeeld van. Het is voor al deze betrokkenen van het grootste belang dat er op de kortst mogelijke termijn naar een werkbare oplossing wordt gezocht, zonder dat de schade nog verder oploopt. Helaas zijn partijen daar tot op heden niet in geslaagd blijkens de diverse nieuwsberichten.

Bouwmediation is een alternatief wat weinig tijd en daarmee relatief weinig geld kost. Het credo ‘niet geschoten altijd mis’ geldt in dit soort gevallen dan ook vaak.

Voor deskundige mediators op dit gebied zie http://www.bouwmediators.nl/en http://www.bouwmediators.nl/juridisch/102-hartog.

Zie https://www.wijnoordholland.nl/…/provincie-noord-holland-b…/ en https://www.wijnoordholland.nl/nieuws-overzicht/conflict-laait-verder-op-heijmans-staakt-alle-werkzaamheden-westfrisiaweg/