Nieuwsbrief aanbestedingsrecht februari 2017

Najaar 2016 stond ik een museum bij in een kort geding tegen de verliezende inschrijver van de betreffende aanbestedingsprocedure, een procedure die ook door mij was begeleid. De eisende partij in kort geding verzocht om een herbeoordeling en meende alsnog recht te hebben op de opdracht. Het betrof de renovatie en nieuwbouw van het museum, uitgesplitst in vier percelen. Een opdracht die in een voorafgaande aanbestedingsprocedure helaas niet aan een partij kon worden gegund omdat er geen geldige inschrijvingen hadden plaatsgevonden. De opdracht moest daarom opnieuw in de markt gezet worden.

Het museum had de opdracht in een tweede aanbesteding gegund aan de winnende inschrijver en dacht dat daarmee de kous ditmaal wel af zou zijn. Eén mislukte aanbesteding was in dit project wat haar betreft immers wel voldoende.

De verliezende inschrijver had tegen de uitkomst van deze aanbestedingsprocedure echter een paar grote bezwaren en liet het er niet bij zitten. Allereerst vond zij dat de procedureregels formeel waren geschonden doordat de aanbestedingsleidraad van het museum geen ruimte zou bieden voor het toekennen van halve punten aan de winnende inschrijver. Daarnaast vond deze teleurgestelde nummer twee dat de beoordeling ook inhoudelijk onjuist was en tekort schoot. Dit werd volgens haar mede veroorzaakt door het feit dat het museum niet of onvoldoende duidelijk zou hebben gemaakt op welke onderdelen de winnende inschrijver beter was dan zij en waarom.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde echter dat de beoordeling door het museum in stand kon blijven, omdat deze beoordeling formeel en inhoudelijk naar zijn mening juist en begrijpelijk was.

Het museum heeft dus gelukkig over kunnen gaan tot definitieve gunning aan de winnende inschrijver en de renovatie en de bouw van het nieuwe museum zijn inmiddels al weer een tijdje aan de gang. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe museum begin 2019 weer toegankelijk voor het publiek.

Klik hier voor het volledige artikel.

Dit artikel is geschreven door de sectie Aanbestedingsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht.