Het contract van de eSporter

League of Legends, Counter Strike: Global Offensive en FIFA’17. Zomaar drie enorm populaire computergames waar (inter)nationale eSport- competities voor worden georganiseerd. Deze competities worden, met name via het internet, gevolgd door miljoenen mensen. Daarmee zijn de eSport- competities ook voor grote sponsoren zeer interessant. Zo heeft het populaire computermerk Acer haar naam verbonden aan een wereldkampioenschap League of Legends en sponsort Ziggo het eSport- team van Ajax. Het is dan ook niet heel wonderlijk dat er in de eSport- wereld steeds meer geld omgaat.

Nu de (financiële) belangen steeds groter worden, wordt het ook steeds belangrijker om juridische zaken goed te regelen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de contracten die een eSport- organisatie aangaat met een eSporter. Een ‘eSpelerscontract’ is namelijk niet zomaar een reguliere (arbeids)overeenkomst voor een reguliere baan…

De jeugdige eSporter

eSport is nieuw en eSporters zijn vaak jong. Vaak zelfs nog jonger dan topsporters die doorbreken in reguliere sporten. Het is van belang dat hier rekening mee gehouden wordt. Jongeren onder de 16 jaar mogen namelijk niet zomaar zelfstandig een (arbeids)overeenkomst aangaan, maar hebben daarvoor toestemming van hun ouders nodig. Voor jongeren van 16 jaar of ouder gelden soepelere regels, maar ook dan is het (uiteraard) in het belang van alle partijen dat de ouders akkoord kunnen instemmen met het ‘eSpelerscontract’.

Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over school(prestaties) en de hoeveelheid tijd die een eSporter kan en mag besteden aan eSports. Er moet ook worden nagedacht over de arbeidstijden van een jeugdige eSporter. Jongeren onder de 18 jaar mogen namelijk niet ’s nachts werken.

Intellectueel eigendom

Verder is het van belang om afspraken te maken over de content die wordt gemaakt door de eSporters voor bijvoorbeeld YouTube en andere social media. Deze content kan veel waard zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van veel reclame- inkomsten. Aan wie komen deze inkomsten toe? En wat gebeurt er met de video’s en foto’s op het moment dat de eSporter en de eSport- organisatie met elkaar breken?

Welk recht en welke rechter?

Tot slot is het van belang om duidelijk af te spreken hoe geschillen – mochten die onverhoopt ontstaan – moeten worden opgelost. Dit geldt zeker wanneer partijen verschillende nationaliteiten hebben of er wordt in verschillende landen gewerkt.
Eén van de oplossingen zou kunnen zijn om een bepaalde nationale rechter aan te wijzen als bevoegde instantie om geschillen te beslechten. Ik denk echter dat het beter is om eSport- geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie die op de hoogte is van de ‘bijzondere aard’ van eSports (bijvoorbeeld van WESA) en gebruik te maken van de Court of Arbitration of Sports (CAS) voor een eventueel hoger beroep. Hier mag namelijk – naar mijn oordeel – een grotere mate van specifieke en relevante kennis verwacht worden.

Naast de hiervoor genoemde kwesties moeten er natuurlijk nog (veel) meer zaken goed worden vastgelegd. Voorkomen is immers beter dan genezen. Schakel daarom tijdig een gespecialiseerde advocaat in, zodat er geen zaken over het hoofd worden gezien.

Voor juridische vragen op het gebied van (e)Sport, kunt u – vrijblijvend – terecht bij mr. Nick Poggenklaas, Van Diepen Van der Kroef Advocaten Alkmaar.