AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK!

1 VAN 5 :KOM (ZO VROEG MOGELIJK) AAN TAFEL

In oktober van dit jaar verzorg ik – opnieuw – een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in oktober uitgebreider aan bod zullen komen.

Deze onderwerpen hebben allemaal te maken met het sterk levende gevoel bij veel MKB ondernemingen dat inschrijven op een aanbesteding niets voor hen is. Het is te veel administratief werk, niet geschikt voor het MKB, de winstratio bij inschrijvingen is te laag, er zou al bij voorbaat vast staan wie de opdracht krijgt, klagen is vervelend en heeft toch geen zin, enzovoorts enzovoorts….

Deze aannames zijn mijns inziens vaak onterecht. In de eerste plaats is een aanbesteding in algemene zin een kans op werk en dus is het aan te raden die kans niet zo maar te laten liggen. Bovendien bieden de wettelijke regels, die ook door inschrijvers heel vaak als belemmerend worden ervaren, wel degelijk ruimte om de kans op succes te vergroten. Het is immers niet voor niets dat het aanbestedingsrecht van origine bedoeld is om juist de inschrijvers te beschermen tegen willekeur van aanbestedende diensten. Daarover gaan mijn bijdragen. Laat het aanbestedingsrecht je als inschrijver helpen bij het verkrijgen of behouden van een mooie opdracht!

De vijf deelonderwerpen die ik de komende maanden zal behandelen, zijn de volgende:

  1. Kom (zo vroeg mogelijk) aan tafel!
  2. Wordt de juiste procedure en een correcte omvang van de opdracht gebruikt?
  3. Stel tijdig kritische vragen!
  4. Schrijf in, blijf deelnemen en denk mee over het vervolg!
  5. Don’t bite the hand that feeds you?

Bij dit eerste deelonderwerp zal ik ingaan op de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst en de mogelijke rol van de inschrijver daarbij.

Klik hier voor het volledige artikel.

Dit artikel is geschreven door de sectie Aanbestedingsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht. Geïnteresseerd in het aanbestedingsrecht? Wellicht zijn deze artikelen ook interessant voor u.