Hoe zit het ook al weer met het ontslag van een statutair bestuurder?

Wordt u als statutair bestuurder van een onderneming geconfronteerd met een (dreigend) ontslag?

Dat is waarschijnlijk al vervelend genoeg. Als u vervolgens op internet op zoek gaat naar wat uw juridische positie is, komt u vervolgens een hoop artikelen tegen die uw juridische positie netjes uiteenzetten. Eén van de eerste dingen die opvalt, is dat in (bijna) al die artikelen staat dat uw juridische positie een stuk zwakker is dan de positie van een ‘gewone’ werknemer. Niet de boodschap die u hoopte te horen, maar helaas wel waar.

Gelukkig kunt u als statutair bestuurder wel wat doen tegen een (dreigend) ontslag!

De bijzondere positie van de statutair bestuurder

Een statutair bestuurder heeft een bijzondere band met de onderneming waarin hij of zij actief is. De bestuurder is namelijk zowel vennootschapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk aan de onderneming gebonden. En dat levert bijvoorbeeld bij ontslag bijzondere situaties op.

Op grond van de vennootschapsrechtelijke regels (boek 2 BW) kunt u – in beginsel – door de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde ontslagen worden. Dit betekent het einde van uw vennootschapsrechtelijke binding met de onderneming.

Waar wat gebeurt er met uw arbeidsrechtelijke binding? Verliest u ook daadwerkelijk uw inkomen?

Ja.

De Hoge Raad heeft in 2005 een aantal arresten gewezen over het ontslag van statutair bestuurders. Uit deze arresten blijkt dat er met het eindigen van de vennootschapsrechtelijke binding ook een einde komt aan uw arbeidsovereenkomst. Dit is slechts anders wanneer u hierover duidelijke andere afspraken maakt. U kunt bijvoorbeeld binnen de onderneming ook een andere functie uit gaan voeren.

Het ontslag heeft dus, gelet op voorgaande, grote gevolgen. Gelukkig geldt dan ook dat er wel degelijk juridische mogelijkheden zijn om het verlies van inkomsten te compenseren!

Is het aandeelhoudersbesluit wel geldig?

Het besluit om een statutair directeur te ontslaan is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders als alle andere besluiten. Dat betekent dat er aan duidelijke voorwaarden moet worden voldaan voordat het besluit van de vergadering geldig is.

Als u met ontslag geconfronteerd wordt, is het daarom altijd verstandig te controleren of er wel aan alle formaliteiten is voldaan.

  • Zijn alle belanghebbenden op een juiste wijze voor de vergadering opgeroepen?
  • Is de juiste oproepingstermijn in acht genomen?
  • Bent u als bestuurder wel in de gelegenheid geweest de vergadering te adviseren over het te nemen besluit?
  • En zijn er in de statuten bijzondere bepalingen opgenomen over het ontslag van een statutair bestuurder die in acht moeten worden genomen?

En dan nog het arbeidsrecht!

Zelfs als aan alle formaliteiten is voldaan, staat u als bestuurder nog niet met lege handen. Wellicht kunt u aanspraak maken op een afvloeiingsregeling, of heeft u afgesproken dat u wel in dienst blijft bij de vennootschap. Maar als beide situaties niet van toepassing zijn en u wenst zich niet neer te leggen bij het ontslag, heeft u altijd nog verschillende opties. Deze opties vloeien voort uit het arbeidsrecht, dat (bijna volledig) van toepassing is statutair bestuurders.

Zo moet er voor ontslag van een statutair bestuurder ook gewoon een redelijke grond aanwezig zijn.

Is die redelijke grond niet aanwezig, dan kunt u mogelijk aanspraak maken over een billijke vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, kan niet van tevoren worden gezegd. Overigens heeft u als bestuurder ook ‘gewoon’ recht op een transitievergoeding. Deze vergoedingen kunnen u helpen bij het opvangen van uw verlies aan inkomsten.

Complexe materie voor gespecialiseerde advocaat

Het ontslag van een statutair bestuurder is altijd een complexe zaak. U doet er dan ook altijd goed aan om uw situatie samen met een gespecialiseerde jurist in een zo vroeg mogelijk stadium te beoordelen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat u rechten opgeeft of kansen laat liggen.

Wilt u vrijblijvend sparren over een (dreigend) ontslag? Neem dan gerust contact op met de arbeidsrecht advocaten van Van Diepen Van der Kroef.

Dit artikel is geschreven door mr. N. (Nick) Poggenklaas, advocaat arbeidsrecht en sportrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten Alkmaar. U kunt hem bereiken op 072 – 512 13 00 of per e-mail n.poggenklaas@vandiepen.com.