Van Diepen Verdiept: Arbeidsrechtseminar 13 februari 2020

Elk bedrijf heeft er mee te maken: Van sollicitatie tot ontslag zijn er belangrijke privacy-aspecten waarmee u als werkgever rekening moet houden. Weet u bijvoorbeeld wat u wel of niet mag vragen tijdens een sollicitatiegesprek? Is het toegestaan om (verborgen) camera’s te plaatsen? Mag u de inbox van uw werknemer bekijken? Wanneer kunt u bedrijfsrecherche inschakelen? Hoe lang mag u personeelsgegevens bewaren?

Marjolein Gobes en Robbert Reijnen geven tijdens dit arbeidsrechtseminar antwoord op deze vragen en praten u bij over de belangrijkste regels op dit gebied die onder meer voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    Mr. Marjolein Gobes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.
Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

     Mr. Robbert Reijnen is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.
Op het gebied van het ondernemingsrecht staat hij ondernemers bij in geschillen over de nakoming van overeenkomsten. Daarnaast adviseert en procedeert hij bij conflicten tussen verschillende organen van de vennootschap. Op het gebied van het arbeidsrecht voorziet hij werkgevers en werknemers van advies bij juridische kwesties, zoals bij reorganisaties en individueel en collectief ontslag, maar ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Programma

08.45 – 09.00 uur:  Inloop/ontvangst met koffie en thee
09.00 – 10.00 uur:  Deel I seminar privacy op het werk
10.00 – 10.15 uur:  Korte pauze
10.15 – 11.00 uur:  Deel II seminar privacy op het werk

Locatie

AFAS-stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Indien u een introducé wilt meenemen dan is dat mogelijk. Graag ontvangen wij voor 7 februari a.s. uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.