Hoorn

Robbert

Reijnen

Ondernemingsrecht, Vastgoed en bouw, Procesrecht, Agrarisch en hippisch recht

Over Robbert Reijnen

Robbert Reijnen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. In dit kader adviseert hij ondernemers bij het aangaan van commerciële overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, handelsovereenkomsten, vervoersovereenkomsten, distributieovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, activa-passiva overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Robbert wordt regelmatig gevraagd om deze contracten op te stellen. Ook adviseert en procedeert hij regelmatig over geschillen over de nakoming van deze overeenkomsten.

Voorts houdt Robbert zich veel bezig met vastgoed- en bouwrecht. Hij adviseert en procedeert onder andere in kwesties over huurrecht, koop en verkoop van vastgoed en de nakoming van aannemingsovereenkomsten. In dit kader treedt hij regelmatig voor makelaars, projectontwikkelaars, huurders, verhuurders, aannemers, onderaannemers, opdrachtgevers en VvE’s op.

Verder is Robbert gespecialiseerd in het agrarisch recht waarbij hij zich met name bezighoudt met kwesties over pacht, vraagstukken over de aansprakelijkheid voor schade die door beregening of andere agrarische werkzaamheden zijn ontstaan en geschillen over de teelt en levering van poot- en plantgoed.

Robbert Reijnen is woonachtig in Purmerend. Voetbal is zijn passie. Ook is hij regelmatig in de sportschool te vinden.

Rechtsgebieden / specialismen

Ondernemingsrecht
Vastgoed en bouw
Procesrecht
Agrarisch en hippisch recht
Functie
advocaat
Advocaat sinds
2017
Vestigingen
Hoorn
Talen
nederlands, engels
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht, Vastgoed en bouw, Procesrecht, Agrarisch en hippisch recht

Opleidingen

 • Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (LL.M)
 • Master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam (LL.M)
 • Grotius postacademische specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (Cum Laude)

Voorbeelden van werkzaamheden

 • Opstellen van commerciële contracten en algemene voorwaarden
 • Adviseren en procederen over het afbreken van onderhandelingen en de nakoming of beëindiging van commerciële contracten
 • Adviseren en procederen over conflicten tussen vennoten, aandeelhouders en/of bestuurders
 • Geschillen over de uitvoering van aannemingsovereenkomsten, waarbij veelal onderwerpen als meerwerk en bouwrechtelijke gebreken aan bod komen
 • Adviseren en procederen over de naleving van huurovereenkomsten, waarbij onder andere onderwerpen als dringend eigen gebruik, huurachterstanden, de huurprijs en gebreken aan het gehuurde aan de orde komen.
 • Geschillen binnen VvE’s
 • Het opstellen van pachtovereenkomsten en het adviseren en procederen over de beëindiging van pachtovereenkomsten
 • Geschillen over de teelt en levering van poot- en plantgoed (onder andere bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel)

Neem contact op met Robbert Reijnen

Vestigingen