Robbert Reijnen
Specialist ondernemingsrecht
Voetbal & Fitness

Robbert Reijnen

Robbert Reijnen is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Op het gebied van het ondernemingsrecht staat hij ondernemers bij in geschillen over de nakoming van overeenkomsten. Daarnaast adviseert en procedeert hij bij conflicten tussen verschillende organen van de vennootschap. Op het gebied van het arbeidsrecht voorziet hij werkgevers en werknemers van advies bij juridische kwesties, zoals bij reorganisaties en individueel en collectief ontslag, maar ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Robbert Reijnen is geboren in Purmerend en woont momenteel in Amsterdam. Voetbal is zijn passie. Ook is hij regelmatig in de sportschool te vinden.

Functie:
 • Advocaat
Advocaat sinds:
2017
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam
 • Master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (LL.M)
 • Master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam (LL.M)
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Adviseren en procederen in ontslagzaken voor werknemers en werkgevers
 • Begeleiden van werknemers en werkgevers op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Adviseren en procederen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, relatiebedingen en studiekostenbedingen
 • Adviseren en procederen bij conflicten tussen organen van de vennootschap
 • Adviseren en procederen in diverse handelsgeschillen (onder meer over nakoming, betaling, toerekenbare tekortkoming/wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding).
 • Adviseren en procederen over bestemmingsplannen
 • Adviseren en procederen over omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten
 • Procederen bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel
Talen:
Nederlands en Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Robbert Reijnen