Persbericht faillissement Stichting West-Fries Darts

Op 10 maart 2020 is Stichting West-Fries Darts, statutair gevestigd te Hoorn, door de Rechtbank Noord-Holland in staat van faillissement verklaard, waarbij mr. M. (Martijn) Bonefaas tot curator is aangesteld.

De Stichting West-Fries Darts heeft in de afgelopen jaren dartstoernooien georganiseerd onder de naam West-Fries International en United International Open Darts.

Het laatste toernooi stond gepland in het weekeinde van 6 tot en met 8 maart 2020, maar dit toernooi is niet doorgegaan.

De curator doet onderzoek naar de situatie en de oorzaken van het faillissement.

Door het uitspreken van het faillissement kunnen de al betaalde inschrijfgelden en sponsorbedragen hoogstwaarschijnlijk niet worden terugbetaald.

Wanneer u een vordering heeft op Stichting West-Fries Darts dan kunt u deze vordering voorzien van een specificatie indienen bij faillissement.hoorn@vandiepen.com.